Kovalentní vazba v molekule benzenu

V benzenu najdeme sigma vazby a delokalizované pi vazby mezi atomy uhlíku.

Související doplňky

Domácí hasicí pěna (pozorování)

Můžeme produkovat plynný oxid uhličitý pomocí hydrogenuhličitanu sodného a kyseliny octové. Oxid...

Příprava směsí, separování složek 2

Separace směsí na složky, pokud jedna složka je rozpustná ve vodě.

Vychýlení proudu vody (pozorování)

Budeme svědky překvapivého jevu, když u vody tekoucí z kohoutku podržíme elektrostaticky nabité...

Viskozita kapalin

Už jste se někdy zamysleli nad tím, proč med stéká z lžičky pomaleji než voda?

Oheň pod popelem

Pomocí katalyzátorů můžeme usnadnit nebo podpořit průběh takových reakcí, které by bez nich...

Chlorace metanu pomocí substituční reakce

V průběhu substituční reakce vodíkové atomy metanu jsou substituovány atomy chloru jako...

Rozpouštění chlorovodíku (HCl) ve vodě

Roztok chlorovodíku ve vodě se nazývá kyselina chlorovodíková.

Žhavé srdce

Pomocí kyslíku uvolňujícího se během rozkladu roztoku dusičnanu draselného lze vypálit do papíru...

Added to your cart.