Kortikální organizace řeči

Kortikální organizace řeči

Vytváření řeči vyžaduje synchronizovanou činnost několika kortikálních center.

Biologie

Klíčová slova

řeč, řeč motorická kůra, zpracování řeči kůra, sluchová kůra, Broca, Wernicke, vnímání, zraková kůra, mozek, mozková kůra, motorická kůra, afázie, lidský, biologie

Související doplňky

Otázky

 • Pacienta požádáme, aby se postavil. Pacient se postaví, ale není schopen zopakovat daný pokyn slovně. (Jeho svaly nejsou ochrnuté.)\nPoškození kterého korového centra to může způsobovat?
 • Pacient nevidí text, který mu ukázali.\nPoškození kterého korového centra to může způsobovat?
 • Pacienta požádáme, aby vyslovil slovo "šroub". Dokáže to pouze s velkými obtížemi a danému slovu je těžko porozumět, protože pacient má jednu stranu těla (a tedy i obličeje) ochrnutou.\nPoškození kterého korového centra to může způsobovat?
 • Pacienta požádáme v písemné formě, aby se postavil. Pacient tento pokyn uskuteční bez jakýchkoliv problémů, ale má potíže při přečtení tohoto pokynu. (Pacient nemá ochrnuté svaly a jeho zrak je vynikající.)\nPoškození kterého korového centra to může způsobovat?
 • Pacient nedokáže porozumět slovnímu pokynu.\nPoškození kterého korového centra to může způsobovat?
 • Pacienta požádáme, aby se postavil. Pacient není schopen provést tento pokyn, ale umí říct, co by měl udělat.\nPoškození kterého korového centra to může způsobovat?
 • Pacienta požádáme, aby z předmětů položených před něj vybral tužku. Pacient má vynikající zrak, sluch i fungování svalů, přesto nedokáže vykonat pokyn.\nPoškození kterého korového centra to může způsobovat?
 • Pacient neumí vyslovit slova, která mu napadnou, a proto je musí opisovat.\nPoškození kterého korového centra to může způsobovat?
 • Pacient neslyší slovní pokyn.\nPoškození kterého korového centra to může způsobovat?
 • Pacient, který měl krvácení do mozku, má obtíže při vyslovování jistých slov, ačkoli jeho svaly nejsou ochrnuté.\nPoškození kterého korového centra to může způsobovat?

Scénky

Korová centra

 • motorické centrum řeči - Nazývá se také jako Brocovo centrum. Toto mozkové centrum plánuje pohyby potřebné k vyslovení smysluplných slov a jejich realizaci nařizuje somatickému motorickému centru. V případě jeho poškození pacient umí porozumět řeči, provést zadaný pokyn, ale slova vyslovuje těžko nebo je vůbec nedokáže vyslovit.
 • somatické motorické centrum - Odpovídá za pohyb příčně pruhovaného svalstva, tedy i svalů podílejících se na tvorbě řeči.
 • centrum pro porozumění řeči - Nazývá se také jako Wernickeho centrum. Toto mozkové centrum odpovídá za porozumění slyšených a přečtených slov. V případě jeho vážného poškození pacient není schopen porozumět slovům a provést zadaný pokyn.
 • sluchové centrum
 • zrakové centrum

Vyslovení slyšeného slova

 • motorické centrum řeči - Nazývá se také jako Brocovo centrum. Toto mozkové centrum plánuje pohyby potřebné k vyslovení smysluplných slov a jejich realizaci nařizuje somatickému motorickému centru. V případě jeho poškození pacient umí porozumět řeči, provést zadaný pokyn, ale slova vyslovuje těžko nebo je vůbec nedokáže vyslovit.
 • somatické motorické centrum - Odpovídá za pohyb příčně pruhovaného svalstva, tedy i svalů podílejících se na tvorbě řeči.
 • centrum pro porozumění řeči - Nazývá se také jako Wernickeho centrum. Toto mozkové centrum odpovídá za porozumění slyšených a přečtených slov. V případě jeho vážného poškození pacient není schopen porozumět slovům a provést zadaný pokyn.
 • sluchové centrum

Vyslovení přečteného slova

 • motorické centrum řeči - Nazývá se také jako Brocovo centrum. Toto mozkové centrum plánuje pohyby potřebné k vyslovení smysluplných slov a jejich realizaci nařizuje somatickému motorickému centru. V případě jeho poškození pacient umí porozumět řeči, provést zadaný pokyn, ale slova vyslovuje těžko nebo je vůbec nedokáže vyslovit.
 • somatické motorické centrum - Odpovídá za pohyb příčně pruhovaného svalstva, tedy i svalů podílejících se na tvorbě řeči.
 • centrum pro porozumění řeči - Nazývá se také jako Wernickeho centrum. Toto mozkové centrum odpovídá za porozumění slyšených a přečtených slov. V případě jeho vážného poškození pacient není schopen porozumět slovům a provést zadaný pokyn.
 • zrakové centrum
 • apple

Animace

 • motorické centrum řeči - Nazývá se také jako Brocovo centrum. Toto mozkové centrum plánuje pohyby potřebné k vyslovení smysluplných slov a jejich realizaci nařizuje somatickému motorickému centru. V případě jeho poškození pacient umí porozumět řeči, provést zadaný pokyn, ale slova vyslovuje těžko nebo je vůbec nedokáže vyslovit.
 • somatické motorické centrum - Odpovídá za pohyb příčně pruhovaného svalstva, tedy i svalů podílejících se na tvorbě řeči.
 • centrum pro porozumění řeči - Nazývá se také jako Wernickeho centrum. Toto mozkové centrum odpovídá za porozumění slyšených a přečtených slov. V případě jeho vážného poškození pacient není schopen porozumět slovům a provést zadaný pokyn.
 • sluchové centrum
 • zrakové centrum
 • apple

Vyprávění

Během řeči dochází k velmi jemně regulované součinnosti více svalů. Motorické centrum řeči, nazývané také jako Brocovo centrum, se obvykle nachází v levé hemisféře mozku. Hraje důležitou roli v rámci plánování a řízení řeči. Toto mozkové centrum plánuje pohyby potřebné k vyslovení smysluplných slov a jejich realizaci nařizuje somatickému motorickému centru, které odpovídá za pohyb příčně pruhovaného svalstva, tedy i svalů podílejících se na tvorbě řeči.

Když se vysloví slova, informace se nejprve dostává do sluchového centra a následně do centra pro porozumění řeči, čili do Wernickeova centra. Centrum pro porozumění řeči se obvykle nachází v levé hemisféře mozku a odpovídá za porozumění slyšených, respektive přečtených slov. Informace se z centra pro porozumění řeči dostává do motorického centra řeči, které plánuje tvorbu řeči a řídí somatické motorické centrum.

Když čteme, informace se dostává do zrakového centra, odtud do centra pro porozumění řeči, pak do motorického centra řeči a nakonec do somatického motorického centra.

Poškození mozku (např. při krvácení do mozku) může způsobit poruchy řeči, tj. afázii. Pokud pacient s afázií provede zadaný pokyn, ale neumí ho zopakovat, nemá poškozené centrum pro porozumění řeči, ale motorické centrum řeči. Pokud pacient není schopen porozumět pokynům a provést je, pravděpodobně má poškozené centrum pro porozumění řeči.

Související doplňky

Části lidského mozku

Hlavní části lidského mozku jsou mozkový kmen, střední mozek a velký mozek.

Lidský mozek

Hlavní části lidského mozku jsou mozkový kmen, střední mozek, velký mozek a mozeček.

Neurony, nervová tkáň

Neurony jsou buňky specializované pro přenos elektrických signálů.

Přenos nervového vzruchu

Neurony transformují nervový vzruch pomocí chemických a elektrických synapsí.

Komorový systém mozku a hlavní bazální ganglia

Tato animace nám umožní nahlédnout do vnitřní struktury mozku.

Tvorba zvuku

Při tvorbe zvuku vzduch proudící z plic rozkmitá hlasivky.

Ucho, mechanismus slyšení

Uši mění vibrace vzduchu na elektrické signály, které jsou pak zpracovány v mozku.

Nervová soustava

Centrální nervová soustava se skládá z mozku a míchy, periferní nervová soustava se skládá z nervů a ganglií.

Anatomie míchy

Mícha je část centrální nervové soustavy. Nachází se uvnitř páteře a vystupují z ní míšní nervy.

Added to your cart.