Konformace etanu

Nezákrytová konformace ethanu je stabilnější než zákrytová konformace.

Související doplňky

Vliv změny tlaku na chemickou rovnováhu (pozorování)

Zkoumání oxidu uhličitého rozpuštěného ve vodě v láhvi se sycenou vodou.

Struktura molekul dusíku

Animace zobrazuje strukturu molekul dusíku, jedna sigma a dvě pí vazby držící atom dohromady.

Daniellův článek

Proud můžeme vyrábět pomocí zinkové destičky ponořené do síranu zinečnatého, měděné destičky...

Molekula úkol VI.(Sacharidy)

Úkol na procvičení skupin a struktury mono, di a polysacharidů.

Reakce zinku s kyselinou chlorovodíkovou

Rozpouštění zinku v kyselině chlorovodíkové vytváří plynný vodík.

Kovalentní vazba v molekule benzenu

V benzenu najdeme sigma vazby a delokalizované pi vazby mezi atomy uhlíku.

Podobné se rozpouští v podobném

V nepolárních rozpouštědlech se rozpouštějí nepolární látky, zatímco v polárních rozpouštědlech...

Ovocní baterie

Proud nízkého napětí můžeme vyrobit i pomocí ovoce, podobně jako v případě Daniellova článku.

Added to your cart.