Konformace etanu

Nezákrytová konformace ethanu je stabilnější než zákrytová konformace.

Související doplňky

Rozpuštění NaCl

Kuchyňská sůl se rozpouští ve vodě: polární molekuly vody tvoří plášť kolem iontů.

Domácí hasicí pěna

Můžeme produkovat plynný oxid uhličitý pomocí hydrogenuhličitanu sodného a kyseliny octové. Oxid...

Vliv koncentrace na chemickou rovnováhu

Zkoumání barvy chloridu kobaltnatého ve vodě a kyselině chlorovodíkové.

Tavení hliníku

Tavení hliníku je proces získávání hliníku z oxidu hlinitého elektrolýzou.

Reakce amoniaku s chlorovodíkem

Chlorid amonný je výsledkem reakce amoniaku a chlorovodíku.

Žhavé srdce

Pomocí kyslíku uvolňujícího se během rozkladu roztoku dusičnanu draselného lze vypálit do papíru...

Fázový přechod

Fázový přechod je přeměna látky z jednoho skupenství do druhého.

Podobné se rozpustí v podobném (pozorování)

V nepolárních rozpouštědlech se rozpouštějí nepolární látky, zatímco v polárních rozpouštědlech...

Added to your cart.