Komety

Komety jsou působivé astronomické objekty, které obíhají kolem Slunce.

Související doplňky

Zatmění Měsíce

Zatmění nastane, když Měsíc prochází stín kužele Země.

Život sluneční soustavy

Slunce a planety byly vytvořeny kondenzací oblaku plynu před asi 4,5 miliardami let.

Typy hvězd

Průběh vývoje průměrných a těžkých hvězd.

Měsíční fáze

Během oběžné dráhy se viditelnost osvětlených částí Země neustále mění.

Putování Slunce po významných rovnoběžkách Země

Zdánlivý pohyb Slunce je výsledkem rotace Země kolem vlastní osy.

Naši astronomičtí sousedé

Představení sousedních planet, hvězd a galaxií.

Zatmění Slunce

Když se Slunce, Měsíc a Země sejdou v jedné přímce Měsíc může částečně nebo zcela zakrýt...

Neptun

Neptun je nejvzdálenější planeta Sluneční soustavy, a nejmenší z plynných obrů.

Added to your cart.