Koloběh uhlíku

Během fotosyntézy je uhlík vázán v organické hmotě, zatímco během dýchání se uvolní do atmosféry.

Související doplňky

Subtropy

Subtropy se nacházejí mezi tropickým a mírným pásmem, tedy na obou hemisférách mezi 23,5° a 40°...

The Wallace line

The Wallace line divides the fauna of Asia and Australia.

Where all water disappears - The Desert

Deserts cover nearly one-seventh of the Earth's land surface.

Sněžná čára

Po překročení jisté výšky sníh nikdy netaje, a to ani v létě.

Tektonické desky

Tektonické desky se mohou pohybovat vzájemně vůči sobě.

Terestrické planety

Planety Merkur, Venuše, Země a Mars se formovaly podobným způsobem, ale pouze na naší Zemi se...

Typy jezer

Na naší planetě se vyskytují různé formy stojatých vod. Podívejme se, do jakých skupin je můžeme...

Koloběh vody (základní)

Koloběh vody zahrnuje procesy jako jsou vypařování přes tvorbu oblaků kondenzaci vody v...

Added to your cart.