Koloběh kyslíku

Koloběh kyslíku

Kyslík je nezbytným životním prvkem pro většinu organismů. Na Zemi je v neustálém koloběhu.

Zeměpis

Klíčová slova

kyslík, Kroky, sopečná činnost, Dýchání, Spalování, výroba energie, spálení, Fotosyntéza, oxid uhličitý, ozón, chemicky vázaného kyslíku, atmosféra, UV, Rozkladač, rostlina, zvíře, biologie, zeměpis

Související doplňky

Scénky

Související doplňky

Ozonová vrstva

Ozonová vrstva filtruje nebezpečné UV záření přicházející ze Slunce, proto je nezbytná pro život na Zemi.

Koloběh dusíku

Atmosférický dusík je vázán bakteriemi a živé organismy jsou schopny ho přijmout ve formě různých sloučenin.

Koloběh uhlíku

Během fotosyntézy je uhlík vázán v organické hmotě, zatímco během dýchání se uvolní do atmosféry.

Koloběh vody (střední)

Koloběh vody zahrnuje procesy jako jsou vypařování přes tvorbu oblaků kondenzaci vody v nich v podoby dešťových kapek nebo sněhových vloček a následný pád...

Kolobeh fosforu

Fosfor je důležitým prvkem živých organismů, který je na Zemi v neustálém cyklu.

Fotosyntéza

Rostliny vyrábějí z anorganických látek (oxid uhličitý a voda) organický cukr.

Fotosyntéza (základní)

Rostliny vyrábějí z anorganických látek (oxid uhličitý a voda) organický cukr.

Ozón (O₃)

Ozón je alotropická modifikace kyslíku, skládá se ze tří atomů kyslíku.

Kyslík (O₂) (střední stupeň)

Je bezbarvý plyn bez zápachu, důležitá součást atmosféry, nezbytná k udržení zemského života.

Vegetační stupně lesů

Stupně různých typů lesů se mohou lišit.

Added to your cart.