Jódový křišťál

Pevná, šedá látka, která sublimuje při zahřívání. Jodová tinktura je roztok jódu v lihu.

Související doplňky

Vodík (H₂)

Vodík je bezbarvý plyn bez zápachu. Je lehčí než vzduch. Je nejčastějším prvkem ve vesmíru.

Oxid uhelnatý (CO) (střední stupeň)

Bezbarvý jedovatý plyn bez zápachu, vysoce toxický pro lidi a zvířata.

Kysličník sírový (SO₃)

Je jedním z oxidů síry, s vodou tvoří kyselinu sírovou.

Oxid fosforečný (P₂O₅)

Vzniká jako bílý dým během spalování fosforu.

Porovnání halogenovodíky

Jejich molekuly tvoří jednoduchá polární vazba vodík-halogen.

Oxid dusný (NO)

Je to bezbarvý plyn, má štiplavý zápach, je meziprodukt při výrobě kyseliny dusičné. Jeho...

Dusičnan stříbrný (AgNO₃)

Tento dusičnan stříbra je univerzální předchůdce mnoha sloučenin stříbra, využívá se při...

Sloní zubní pasta

Pomocí peroxidu vodíku, tekutého mýdla a potravinářského barviva připravíme speciální sloní...

Added to your cart.