Jodid stříbrný (Agl)

Jodid stříbrný (Agl)

Jodid stříbrný lze připravit reakcí roztoku dusičnanu stříbrného roztokem jodidu sodného.

Chemie

Klíčová slova

jodid stříbrný, iontová sloučenina, srážky, anion, kation, zhroutit se, dusičnan stříbrný, jodid draselný, anorganické, chemie

Související doplňky

Bromid stříbrný (AgBr)

Je to nažloutlá krystalická látka, na přímém slunečním světle se bromid stříbrný postupně rozkládá.

Chlorid stříbrný (AgCl)

Je to bílá krystalická látka, na přímém slunečním světle se bromid stříbrný postupně rozkládá.

Dusičnan stříbrný (AgNO₃)

Tento dusičnan stříbra je univerzální předchůdce mnoha sloučenin stříbra, využívá se při fotografování.

Jód (I₂)

Pevná, šedá látka, která sublimuje při zahřívání. Jodová tinktura je roztok jódu v lihu.

Jódový křišťál

Pevná, šedá látka, která sublimuje při zahřívání. Jodová tinktura je roztok jódu v lihu.

Chlorid sodný (NaCl)

Kuchyňská sůl (nebo sůl), je jedním z nejdůležitějších sodných sloučenin, nezbytná pro živé organismy.

Jodovodík (Hl)

Je to bezbarvý plyn má štiplavý zápach. Hustota jodovodíku je větší než hustota vzduchu.

Porovnání halogenů

Halogeny je souhrnný název pro prvky VII. skupiny periodické tabulky prvků. Patří sem fluor, chlor, brom, jod a astat.

Added to your cart.