Jeskyně z období starší doby kamenné

Jeskyně z období starší doby kamenné

První lidská obydlí v historii lidstva poskytují mnoho informací o způsobu života našich předků.

Dějepis

Klíčová slova

pravěk, prehistoričtí lidé, jeskyně, jeskynní malba, Altamira, Lascaux, lidský, archeologie, horda, obec, bydliště, přírodní štěrbina, obydlí, chata, antropologie, Jídlo, požární, rozdělávání ohně, použití nářadí, používání ohně, výrobu nástrojů, historie, Životní styl, pokrevní příbuzný, nářadí

Související doplňky

Otázky

 • Které je nejstarší archeologické období?
 • Které je prvním obdobím doby kamenné?
 • Které z následujících nebylo typickým obydlím lidí v paleolitu?
 • Co nebylo typickým materiálem paleolitických nástrojů?
 • Kterou z následujících zbraní nepoužívali lovci v paleolitu?
 • Které slovo řeckého původu se vztahuje na vědu o člověku?
 • Co nebylo typickou formou získávání potravy v paleolitu?
 • Který byl první lidský druh, jehož strava obsahovala už i maso?
 • Jak se nazývala komunita lidí žijících v paleolitu?
 • Co nezobrazují jeskynní malby?
 • Blízkost čeho nehrála důležitou roli při výběru místa obydlí v paleolitu?
 • Která barva není typická pro paleolitické jeskynní malby?
 • Je následující tvrzení pravdivé? Lidé žijící v paleolitu se věnovali lovu a sběru.
 • Je následující tvrzení pravdivé? Většinu jeskynních maleb namalovali na stěnu, která se nacházela u vchodu do jeskyně.
 • Co neplatí pro tlupu?
 • Co bylo nejdůležitější činností lidí v paleolitu?
 • Které zvíře nemohli setkat lidé v paleolitu?
 • Na který předmět se vztahuje následující popis? Štípaný kamenný nástroj, pomocí kterého se čistily zvířecí kůže.
 • Na který předmět se vztahuje následující popis? Štípaný kámen ve tvaru kapky, který byl univerzálním nástrojem.
 • Pomocí jaké techniky se vyráběly paleolitické kamenné nástroje?
 • Co se nepovažuje za výhody ohně?
 • Která vlastnost lidí žijících v paleolitu nejvíce pomáhá dnešním archeologům?

Scénky

Nářadí

Dějiny lidstva můžeme rozdělit i na archeologická období a to podle toho, z jakého materiálu a pomocí jaké techniky vyráběly tehdejší lidé své nástroje.
Na rozdíl od historických období archeologická období nejsou striktně časově ohraničená a mohou se lišit v jednotlivých regionech. Pokud se podíváme na evoluci daného nástroje, zjistíme i jednotlivé evoluční fáze člověka.

Nejdřívějším archeologickým obdobím je doba kamenná, v níž prvotním materiálem pro výrobu nástrojů byl kámen. Kromě kamene se používaly i kosti a dřevo. Prvním obdobím doby kamenné byl paleolit, ve kterém se kamenné předměty vyráběly štípáním.

Jeskyně z období starší doby kamenné

Zvenku

Archeologové zpočátku objevili stopy pračlověka hlavně v jeskyních, proto se dlouho domnívali, že v pravěku existoval pouze tento typ obydlí.

Moderní vědecké metody a technické prostředky však vyvrátili tuto mylnou představu.

Obydlí pračlověka můžeme rozdělit do tří skupin. Pračlověk rád obýval kromě jeskyní, které vznikaly v přírodních štěrbinách skal i chráněná místa pod vyčnívajícími skalami. Kde nenašel vhodné skály, stavěl z větví a obrovských kostí chatrče, které pokrýval zvířecí kůží.

Jejich obydlí se obvykle nacházelo v blízkosti lesa (dřevo) a vody (pramen, potok).

Interiér

Archeologové a antropologové (vědci, kteří se věnují vědě o člověku) objevily na místech obývaných pravěkým člověkem relativně velké množství artefaktů. Odhozený odpad (nepoužitelné zbraně a jiné předměty, zvířecí kosti) a lidské pozůstatky se totiž v pravěkých jeskyních nebo jejich blízkosti často nahromadily v silných vrstvách nebo kupách.

Ve starší době kamenné nejdůležitější činností člověka bylo pořizování potravy. Naši předkové svou potravu získávali prostřednictvím lovu a sběru. Nejprve sbírali pouze rostliny a ovoce. Člověk vzpřímený (Homo erectus) se věnoval už i lovu, a tak se na "jídelníčku" základních potravin objevilo i maso. Kromě masa pravidelně konzumovali i rostliny, ryby, šneky a mlži.
Zpočátku používal pouze oheň, který našel v přírodě, ale později vynalezl různé techniky, pomocí kterých zakládal oheň.
Oheň byl zdrojem tepla a světla, maso se stalo díky němu chutnějším a trvanlivějším a divoká zvěř se nepřibližovala k němu.
Pralidé žili v menších komunitách (tlupách). Samotě ani neměli šanci přežít. Členy tlupy spojovalo i pokrevní příbuzenství. Starali se navzájem o sebe.

Jeskynní malby

Do samostatní skupiny archeologických památek patří jeskynní kresby a malby, které jsou i dnes zdrojem mnoha otázek. Většinou zobrazují zvířata a lovící lidské postavy.
Tyto díla byla vyhotovena na stěnách vnitřní části jeskyně.
Dnes známe přibližně 200 jeskyní, které ukrývají nástěnné malby ze starší doby kamenné (nejznámější je asi Altamira (Španělsko) a Lascaux (Francie)).

Procházka

Vyprávění

Archeologové zpočátku objevili stopy pračlověka hlavně v jeskyních, proto se dlouho domnívali, že v pravěku existoval pouze tento typ obydlí. Moderní vědecké metody a technické prostředky však vyvrátili tuto mylnou představu. Obydlí pračlověka můžeme rozdělit do tří skupin. Pračlověk rád obýval kromě jeskyní, které vznikaly v přírodních štěrbinách skal i chráněná místa pod vyčnívajícími skalami. Kde nenašel vhodné skály, stavěl z větví a obrovských kostí chatrče, které pokrýval zvířecí kůží. Jejich obydlí se obvykle nacházelo v blízkosti lesa (dřevo) a vody (pramen, potok).
Archeologové a antropologové (vědci, kteří se věnují vědě o člověku) objevily na místech obývaných pravěkým člověkem relativně velké množství artefaktů. Odhozený odpad (nepoužitelné zbraně a jiné předměty, zvířecí kosti) a lidské pozůstatky se totiž v pravěkých jeskyních nebo jejich blízkosti často nahromadily v silných vrstvách nebo kupách.

Do samostatní skupiny archeologických památek patří jeskynní kresby a malby, které jsou i dnes zdrojem mnoha otázek. Většinou zobrazují zvířata a lovící lidské postavy.
Tyto díla byla vyhotovena na stěnách vnitřní části jeskyně.

Pračlověk zpočátku používal pouze oheň, který našel v přírodě, ale později vynalezl různé techniky, pomocí kterých zakládal oheň.
Oheň byl zdrojem tepla a světla, maso se stalo díky němu chutnějším a trvanlivějším a divoká zvěř se nepřibližovala k němu.

Pralidé žili v menších komunitách (tlupách). Samotě ani neměli šanci přežít. Členy tlupy spojovalo i pokrevní příbuzenství. Starali se navzájem o sebe.

Související doplňky

Dolmen

Tyto výjimečné dolmeny nacházející se v dnešním Nizozemsku byly postaveny asi před 5000 lety.

Rozšíření Homo sapiens na Zemi

„Člověk moudrý“ pocházející z Afriky postupně dobyl většinu kontinentů.

Homo erectus

Člověk vzpřímený" vyráběl nástroje a používal oheň.

Ötzi, ledový muž

Mumii ledového muže, který žil pravděpodobně v době měděné, našli v alpském ledovci.

Stonehenge (Velká Británie, doba bronzová)

Světoznámý památník v Anglii z doby bronzové ješte stále ukrývá před výzkumníky mnoho záhad.

Evoluce člověka III.-Poslední dějství

Neandrtálci vyhynuli nebo člověk rozumný je vytlačil? Nebo se spojili s jinými skupinami a stále...

Neolitické sídliště

Díky neolitické revoluci vznikaly trvale obydlené osady.

Detektivové v minulosti

Historie není vždy založena na samotných faktech; seriózní výzkum je třeba udělat, abychom...

Added to your cart.