Jak to funguje? - Počítačové sítě

Jak to funguje? - Počítačové sítě

Internet nám umožňuje posílat data rychle a na velké vzdálenosti.

Technologie

Klíčová slova

Internet, síť, Celosvětová Síť, netto, mezinárodní síť, poskytovatele internetových služeb, WAN, LAN, přepínač, server, router, router hlavní sítě, firewall, Cesta zprávy, Wifi, SMTP, POP3 / IMAP, počítačový, technika, informační technologie

Související doplňky

Jak funguje mobilní telefon?

Pomocí animace poznáme strukturu a fungování mobilních telefonů.

Jak to funguje? - Optická disková jednotka

Tato animace prezentuje strukturu a činnost různých typů optických diskových mechanik.

Laptop, periferie

K notebookům můžeme připojit různé periferní zařízení.

Pasivní dům

V pasivním domě je možné zajistit komfortní vnitřní teplotu bez použití tradičních topných a chladicích systémů.

Poštovní síť (Velká Británie, 18. století)

Před vznikem motorových vozidel byly osoby, listy a jiné zásilky dodány poštovním dostavníkem, vozem taženým koňmi.

Průmyslový park

Průmyslový park zajišťuje infrastrukturu a služby pro firmy.

Satelitní navigace (GPS)

Globální Polohový Systém se skládá z 24 družic, ale pouze 4 musí být viditelné pro polohování.

Stolní počítač

Animace prezentuje strukturu stolního počítače a jeho nejdůležitější periferie.

Struktura pevného disku

Pevný disk počítače je zařízení pro ukládání dat pomocí magnetického záznamu.

Vývoj datových médií

V průběhu posledních desetiletí vzrostla kapacita pro ukládání dat neuvěřitelnou rychlostí.

Inženýrské sítě

Je to systém, který splňuje požadavky spotřebitelů jako jsou zásobování vodou, odstraňování odpadních vod, elektřina, teplo, plyn a telekomunikace.

Jak funguje elektronový mikroskop?

Tato animace nám představí strukturu a fungování elektronových mikroskopů.

Jak to funguje? - Radio

Tato animace prezentuje jako fungují rádia.

Křemík

Krystalická látka, je velmi důležitý materiál v elektronickém průmyslu (polovodiče, integrované obvody).

Kysličník křemičitý (SiO₂)

Je polymorfní sloučenina, její nejdůležitější modifikací je křemen.

Přenos nervového vzruchu

Neurony transformují nervový vzruch pomocí chemických a elektrických synapsí.

Povrchová elektrická doprava

Trolejbusy a tramvaje jsou prostředky veřejné dopravy šetrné k životnímu prostředí.

Systém elektrické sítě

Účelem elektrické sítě je poskytovat elektřinu pro spotřebitele.

Added to your cart.