Jak to funguje? - Lednička

Jak to funguje? - Lednička

Tato animace prezentuje jak funguje lednička.

Technologie

Klíčová slova

Kednička, spotřebiče pro domácnost, vychladnutí, Snížení tepla, uvolňování tepla, kompresor, kondenzátor, chladicí kapalina, elektrický, termodynamika, technika, fyzika

Související doplňky

Scénky

Kednička

Konstrukce

 • kondenzátor
 • kompresor
 • expanzní ventil
 • výparník
 • odvod tepla (chlazení)
 • uvolňování tepla

Expanzní ventil

 • teplá tekutina
 • vchladnuté chladivo
 • vysoký tlak
 • nízký tlak
 • expanzní ventil

Kompresor

 • teplá pára
 • horká pára

Animace

 • kondenzátor
 • kompresor
 • expanzní ventil
 • výparník
 • odvod tepla (chlazení)
 • uvolňování tepla
 • horká pára
 • teplá tekutina
 • vchladnuté chladivo
 • teplá pára
 • teplá pára
 • horká pára

Princip fungování

 • kondenzátor
 • kompresor
 • expanzní ventil
 • výparník
 • odvod tepla (chlazení)
 • uvolňování tepla
 • horká pára
 • teplá tekutina
 • vchladnuté chladivo
 • teplá pára

Související doplňky

Jak to funguje? - Klimatizace

Klimatizace ochlazuje vzduch uvnitř místnosti tím, že čerpá teplo a uvolňuje ho ve vnějším prostoru.

Domácí elektrické světelné zdroje

Tato animace nám představí fungování domácích zdrojů světla od tradičních žárovek až po LED osvětlení.

Edisonova žárovka

Americký elektrotechnik Edison vynalezl žárovku v roce 1879, která změnila náš každodenní život.

Fázový přechod

Fázový přechod je přeměna látky z jednoho skupenství do druhého.

Jak funguje LCD obrazovka?

LCD obrazovka vytváří obraz pomocí aktivity kapalných krystalů.

Jak funguje vysavač?

Vysavač vytváří mírné vakuum a prach nasává pomocí vstupujícího vzduchu s vyšším tlakem.

Jak to funguje? - Elektrická napařovací žehlička

Tato animace prezentuje strukturu a fungování elektrických napařovacích žehliček.

Jak to funguje? - Mikrovlnná trouba

Pomocí animace poznáme strukturu a fungování mikrovlnné trouby.

Jak to funguje? - Mobilní telefon

Pomocí animace poznáme strukturu a fungování mobilních telefonů.

Jak to funguje? - Pračka

Pomocí animace poznáme strukturu a fungování automatické pračky.

Laboratoř Nikoly Tesly (Shoreham, USA)

Tento inženýr a vynálezce, který se věnoval především elektrotechnice, byl bezpochyby nejgeniálnější postavou druhé průmyslové revoluce.

Odsolování mořské vody

Odsolováním mořské vody se vyrábí z mořské vody pitná voda.

Pasivní dům

V pasivním domě je možné zajistit komfortní vnitřní teplotu bez použití tradičních topných a chladicích systémů.

Povrchová elektrická doprava

Trolejbusy a tramvaje jsou prostředky veřejné dopravy šetrné k životnímu prostředí.

pVT-diagram ideálních plynů

Vztahy mezi tlakem, objemem a teplotou ideálních plynů je popsán zákonem plynů.

Tání a tuhnutí

Během zmrazování vznikají mezi molekulami vody vodíkové vazby, což vede ke krystalické struktuře.

Teploměry

K měření teploty používáme různé teploměry.

Vypařování a vření

Co se odehrává v kapalině během vření a vypařování? Od čeho závisí bod varu kapaliny?

Ozonová vrstva

Ozonová vrstva filtruje nebezpečné UV záření přicházející ze Slunce, proto je nezbytná pro život na Zemi.

Ozón (O₃)

Ozón je alotropická modifikace kyslíku, skládá se ze tří atomů kyslíku.

Added to your cart.