Jak funguje elektronový mikroskop?

Jak funguje elektronový mikroskop?

Tato animace nám představí strukturu a fungování elektronových mikroskopů.

Technologie

Klíčová slova

Elektronový mikroskop, Mikroskop, nanometrů, zvětšovací kapacita, elektronová tryska, elektromagnetické, elektron, detektor, vzorek, Řešení, vlnová délka, pitva, část, magnetické pole, virus, bakterie, zvětšení, vynález, vynálezy, technika, biologie

Související doplňky

Otázky

Scénky

Elektronový mikroskop

Díky mikroskopu můžeme vidět i struktury, které jsou pouhým okem neviditelné nebo sotva viditelné. Zvětšování je omezeno rozlišovací schopností.
Limit rozlišovací schopnosti optického mikroskopu činí cca. 0,2 mikrometrů. To znamená, že body, mezi nimiž je vzdálenost menší než 0,2 mikrometrů, neumíme rozlišit.
Snižováním vlnové délky se rozlišovací schopnost zvětšuje; vlnová délka viditelného světla je 0,4-0,8 nanometrů. V elektronovém mikroskopu je použit elektronový paprsek, jehož vlnová délka je mnohem menší, než ta v případě světla. Díky tomu lze dosáhnout cca. tisíckrát lepší, 0,2 nanometrové rozlišení.
Pro srovnání: tato vzdálenost není mnohem větší, než průměr vodíkového atomu, takže pomocí elektronového mikroskopu můžeme pozorovat i malé molekuly. První elektronový mikroskop sestrojil v roce 1931 Ernst Ruska a Max Knoll.

Skenovací elektronový mikroskop

Pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu dostaneme prostorový obraz povrchu vzorku. Elektronový paprsek pomocí vychylovací cívky oskenuje každý bod povrchu vzorku.
Elektrony dopadající na vzorek se mohou odrazit, respektive zapříčinit vypuštění druhotných elektronů. Množství odražených a druhotných elektronů závisí na úhlu, který uzavírá elektronový paprsek s povrchem. Detektor měří množství odražených a druhotných elektronů. Obraz vzniká z těchto údajů pomocí počítače.

Transmisní elektronový mikroskop

V elektronovém mikroskopu elektronový paprsek vysílá elektronová tryska, ten pak zaměřují na daný předmět elektromagnetické čočky.
V transmisním elektronovém mikroskopu paprsek prochází tenkým vzorkem a pomocí elektromagnetických čoček vytváří výrazně zvětšený obraz.
Vzorek je zabarven solemi těžkých kovů: jednotlivé části vzorku vážou ionty těžkých kovů v různé míře. Ionty těžkých kovů rozptylují elektrony, proto na obrázku vytvářejí tmavé plochy.

Narace

Obrázky

Související doplňky

Jak to funguje? - Televizor (CRT)

Pomocí této animace poznáme strukturu a fungování CRT televizoru.

Jak funguje vysoušeč vlasů?

Tato animace představuje strukturu a fungování vysoušeče vlasů.

Jak to funguje? - Klimatizace

Klimatizace ochlazuje vzduch uvnitř místnosti tím, že čerpá teplo a uvolňuje ho ve...

Turek (Šachový automat)

Nejznámější vynález Wolfganga von Kempelena.

Domácí elektrické světelné zdroje

Tato animace nám představí fungování domácích zdrojů světla od tradičních žárovek až po...

Jak to funguje? - Elektrická napařovací žehlička

Tato animace prezentuje strukturu a fungování elektrických napařovacích žehliček.

Muránské sklo

Toto město, které se rozprostírá na sedmi ostrovech, je světoznámé díky výrobě skla. Sklářství...

Počítačová tomografie

Pomocí této animace poznáme strukturu a fungování počítačové tomografie.

Added to your cart.