Indiánská vesnice (Severní Amerika)

Indiánská vesnice (Severní Amerika)

Typické severoamerické indiánské vesnice jsou známé z populárních filmů a románů.

Dějepis

Klíčová slova

indiánská vesnice, kmen Vran, Indiáni, Indický, vesnice, Severní Amerika, Týpí, Homo sapiens, Spojené státy americké, tomahawk, Amerika, rodák, domorodý, Yellowstone, kmeny, kmenový způsob života, kmen, Stan, totem, bizon, myslivost, shromáždění, osada, řemeslo, Řemesla, horsekeeping, šaman, Životní styl, etnografie, historie

Související doplňky

Otázky

 • Kteří z následujících NENÍ názvem severoamerického indiánského kmene?
 • Kteří z následujících NENÍ názvem severoamerického indiánského kmene?
 • Kteří z následujících NENÍ názvem severoamerického indiánského kmene?
 • Co znamená termín železný kůň?
 • Jakou rostlinu pěstoval kmen Vraních indiánů?
 • Co NEBYLO součástí nábytku běžné týpí?
 • Jak se nazývá území, kde byly indiáni přinuceni jít po příchodu bílých osadníků?
 • Jaká činnost byla výnosná pro první evropské osadníky?
 • Kdo nazval domorodce (omylem) Indiány?
 • Jaká zvířata používal kmen Vraních indiánů na tažení svých charakteristických dopravních prostředků před 16. stoletím?
 • Jaký termín používali indiáni pro evropské osadníky?
 • Jaký termín používali osadníci pro indiány?
 • Jaký termín používali (podle románů) indiáni pro alkoholické nápoje?
 • Který z následujících je indiánskou dýmkou?
 • Co je týpí?
 • Který severoamerický druh zvířat byl loven evropskými osadníky v takové míře, že téměř vyhynul?
 • Který je malý, houževnatý severoamerický kůň?
 • Ke kterým stavbám se podobají nejvíce indiánské stany (z hlediska stavební techniky)?
 • Čemu se kmen Vraních indiánů nevěnoval?
 • Proč začali evropští osadníci vytlačovat indiány z divokého západu?
 • Je pravda, že mnozí náčelníci používali obrovské čelenky, aby ukázali svou hodnost?
 • Je pravda, že většina týpí kmene Vraních indiánů nebyla zdobená?
 • Co znamená slovo tomahavk?
 • Co nebylo zobrazeno na indiánských totemových kůlech?
 • Z čeho byly vyrobeny totemové kůly?
 • Z jakého materiálu byly indiánské čelenky obvykle vyrobeny?
 • Mezi jaké jazyky patří jazyk kmene Vraních indiánů?
 • Jak se nazývá kmen Vraních indiánů v jejich vlastním jazyce?
 • Nedaleko které řeky se nacházelo území Vraních indiánů?
 • Co vyráběly indiáni z ocasu bizona?

Scénky

Související doplňky

Jamestown (17. století)

Jamestown, první stálé sídlo Angličanů na východním pobřeží Severní Ameriky, byl založen  v roce 1607.

Životní styl Eskymáků

Iglú jsou typické obydlí postaveny Eskymáky žijícími v Arktické oblasti.

Africká vesnice (Súdán)

Africké vesnice se přizpůsobují přírodním podmínkám a odrážejí kulturu místních kmenů.

Aztécký bojovníci (15. století)

Aztécké primitivní zbraně byly nedostatečné v boji proti španělským dobyvatelem.

Beduínský tábor

Životní styl polonomádných kmenů žijících v poušti se dokonale přizpůsobil klimatickým podmínkám a životnímu prostředí pouště.

Bizon americký

Bizon americký je největší savec Severní Ameriky.

Incký bojovník (15. století)

Incké primitivní zbraně byly nedostatečné v boji proti španělským dobyvatelem.

Jurta

Jezdecké kočovné národy dlouho účinně používali způsob lsti prostírající útěk a pak lest, kterou předstírali obklíčením protivníka.

Modern empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Polynéská rodinná usedlost (Samoa, 15. století)

Budovy tradiční samojského rodinné usedlosti odrážejí výjimečnou kulturu místních obyvatelů.

Svérázné obytné budovy

Každá doba a každá kultura má své specifické obytné budovy.

Bílý dům (Washington, 1800)

Jedna z nejznámějších budov na světě, oficiální sídlo a hlavní pracoviště prezidenta Spojených států amerických.

Conquistadoři (16. století)

Španělští dobyvatelé své drtivé úspěchy mohli děkovat svým pancéřovým brněním a zbraním.

Mount Rushmore (USA)

Mount Rushmore, který zobrazuje čtyř prezidentů, je národním památníkem USA.

Santa María (15. století)

Santa María byla malá karaka. Sloužila jako velící a zásobovací loď pro Kolumbovy expedici.

Added to your cart.