Iceberg (ledová hora)

Iceberg (ledová hora)

Icebergy jsou bloky zamrzlé sladké vody plovoucí v moři.

Zeměpis

Klíčová slova

ledovec, ledový příkrov, Led, Gigantický, mořské proudy, molekula vody, tání, zmrazení, otelení, Antarktida, Arctic Circle, Globální oteplování, klimatické změny, zeměpis, příroda

Související doplňky

Scénky

Ledovec

Icebergy jsou menší nebo větší bloky ledu plovoucí v moři. Sestávají ze sladké vody, protože se do moře dostávají z pevniny během několik tisíc let.
Ledovce a ledové příkrovy sestupují ze svahu dolů. Při sesuvu se v nich vytvářejí trhliny. Když se dostanou na pobřeží, rozprostírají se na moři, namísto toho, aby se zastavili.
Plocha a hloubka šelfového ledovce zasahujícího do moře se může značně lišit. Bazální linii (čára, kde se spodní plocha šelfového ledovce setkává s pevninou) je těžké přesně mapovat, protože závisí zejména na tloušťce vrstvy ledu. Na konci šelfového ledovce se nachází čelo. V důsledku působení slapových sil, sil vln a mořské vody tekoucí pod ledem se při trhlinách odlomí větší či menší kousky ledu. Tento jev se nazývá telení ledovců. Tyto bloky ledu mohou vytvořit icebergy různých tvarů a velikostí.

Půdní profil

Typy

Icebergy mají různé tvary. Jsou klasifikovány jako tabulární, kopulové, klínové, vrcholové, blokové a icebergy typu suchý dok.
Icebergy typu „suchý dok“ mají mezi dvěma vrcholy prohlubeň ve tvaru U. Prohlubeň je obvykle umístěna pod hladinou moře, a proto vypadá jako dva samostatné icebergy. To je důvod, proč je tento typ icebergu poměrně nebezpečný.

Fyzika

Icebergy se liší nejen tvarem, ale i velikostí. Mohou měřit 1-2 metry, ale existují i ​​obrovské iceberegy, jejichž průměr může dosáhnout i několik stovek metrů. Icebergy kolem Antarktidy jsou větší: jejich průměr je asi 300-500 m, zatímco icebergy na severní polokouli jsou menší: jejich průměr je cca. 100-300 m. Jen asi jedna desetina icebergu je viditelná nad povrchem, devadesát procent jeho objemu se nachází pod vodou.

Molekuly vody jsou spojeny vodíkovými vazbami. Tyto vazby se tvoří mezi atomem vodíku jedné molekuly vody a jedním nevazebným elektronovým párem atomu kyslíku druhé molekuly vody.
Mezi všemi molekulami vody v ledových krystalech vzniká vodíková vazba, což vede k uspořádané struktuře, v níž jsou molekuly vody umístěny relativně daleko od sebe. Vodíkové vazby se nevyskytují mezi všemi molekulami v kapalné vodě, protože jejich struktura je méně uspořádána, molekuly vody jsou umístěny blíže k sobě. V důsledku toho je hustota ledu menší než hustota vody. To vysvětluje, proč led plave na hladině vody.

Výskyt

Většina ledovců se nachází ve vodách kolem Antarktidy. Západní příhon nese ledovce ze západu na východ. Icebergy se však nacházejí také na severní polokouli. Tyto pocházejí z ostrovů nacházejících se za polárním kruhem a pohybují se na jih pomocí Východogrónského a Labradorského proudu, dokud se neroztají v teplejších vodách. Průměrná životnost icebergů je asi dva až tři roky.

Důsledek oteplování

Tání ledovců a ledových příkrovů se v poslední době zrychluje. Jeho příčinou je globální oteplování, které je výsledkem zvyšujícího se podílu skleníkových plynů v atmosféře. Globální oteplování nepříznivě ovlivňuje životní podmínky lidí a globální environmentální rovnováhu. Předpokládá se, že úroveň světových oceánů se v 21. století zvýší o 10 cm, což by z dlouhodobého hlediska představovalo hrozbu pro pobřežní města.

Titanic

Animace

Vyprávění

Icebergy jsou menší nebo větší bloky ledu plovoucí v moři. Sestávají ze sladké vody, protože se do moře dostávají z pevniny během několik tisíc let.
Ledovce a ledové příkrovy sestupují ze svahu dolů. Při sesuvu se v nich vytvářejí trhliny. Když se dostanou na pobřeží, rozprostírají se na moři, namísto toho, aby se zastavili.
Plocha a hloubka šelfového ledovce zasahujícího do moře se může značně lišit. Bazální linii (čára, kde se spodní plocha šelfového ledovce setkává s pevninou) je těžké přesně mapovat, protože závisí zejména na tloušťce vrstvy ledu. Na konci šelfového ledovce se nachází čelo. V důsledku působení slapových sil, sil vln a mořské vody tekoucí pod ledem se při trhlinách odlomí větší či menší kousky ledu. Tento jev se nazývá telení ledovců. Tyto bloky ledu mohou vytvořit icebergy různých tvarů a velikostí.

Icebergy mají různé tvary. Jsou klasifikovány jako tabulární, kopulové, klínové, vrcholové, blokové a icebergy typu suchý dok.
Icebergy typu „suchý dok“ mají mezi dvěma vrcholy prohlubeň ve tvaru U. Prohlubeň je obvykle umístěna pod hladinou moře, a proto vypadá jako dva samostatné icebergy. To je důvod, proč je tento typ icebergu poměrně nebezpečný.

Icebergy se liší nejen tvarem, ale i velikostí. Mohou měřit 1-2 metry, ale existují i ​​obrovské iceberegy, jejichž průměr může dosáhnout i několik stovek metrů. Icebergy kolem Antarktidy jsou větší: jejich průměr je asi 300-500 m, zatímco icebergy na severní polokouli jsou menší: jejich průměr je cca. 100-300 m. Jen asi jedna desetina icebergu je viditelná nad povrchem, devadesát procent jeho objemu se nachází pod vodou.

Molekuly vody jsou spojeny vodíkovými vazbami. Tyto vazby se tvoří mezi atomem vodíku jedné molekuly vody a jedním nevazebným elektronovým párem atomu kyslíku druhé molekuly vody.
Mezi všemi molekulami vody v ledových krystalech vzniká vodíková vazba, což vede k uspořádané struktuře, v níž jsou molekuly vody umístěny relativně daleko od sebe. Vodíkové vazby se nevyskytují mezi všemi molekulami v kapalné vodě, protože jejich struktura je méně uspořádána, molekuly vody jsou umístěny blíže k sobě. V důsledku toho je hustota ledu menší než hustota vody. To vysvětluje, proč led plave na hladině vody.

Většina ledovců se nachází ve vodách kolem Antarktidy. Západní příhon nese ledovce ze západu na východ. Icebergy se však nacházejí také na severní polokouli. Tyto pocházejí z ostrovů nacházejících se za polárním kruhem a pohybují se na jih pomocí Východogrónského a Labradorského proudu, dokud se neroztají v teplejších vodách. Průměrná životnost icebergů je asi dva až tři roky.

Tání ledovců a ledových příkrovů se v poslední době zrychluje. Jeho příčinou je globální oteplování, které je výsledkem zvyšujícího se podílu skleníkových plynů v atmosféře. Globální oteplování nepříznivě ovlivňuje životní podmínky lidí a globální environmentální rovnováhu. Předpokládá se, že úroveň světových oceánů se v 21. století zvýší o 10 cm, což by z dlouhodobého hlediska představovalo hrozbu pro pobřežní města.

Související doplňky

Ledovec (střední)

Ledovec je velká skupina ledu tvořena ze sněhu a je v neustálém zpomaleném pohybu.

Tání a tuhnutí

Během zmrazování vznikají mezi molekulami vody vodíkové vazby, což vede ke krystalické struktuře.

Mořské proudy

Mořské proudy tvoří velký dopravníkový oceánský pás, který ve výrazné míře ovlivňuje zemské klima.

Skleníkový efekt

Lidská činnost zvyšuje skleníkový efekt a vede ke globálnímu oteplování.

Titanic (1912)

RMS Titanic byla největší osobní loď na počátku 20. století.

Fjord

Fjord je dlouhý a úzký mořský záliv, který vzniká v hornatých oblastech v blízkostí moří a oceánů prohloubením údolí řek vlivem tlaku postupujících ledovců.

Koloběh vody (střední)

Koloběh vody zahrnuje procesy jako jsou vypařování přes tvorbu oblaků kondenzaci vody v nich v podoby dešťových kapek nebo sněhových vloček a následný pád...

Zalednění

Poslední doba ledová skončila před asi 13 tisíci lety.

Ötzi, ledový muž

Mumii ledového muže, který žil pravděpodobně v době měděné, našli v alpském ledovci.

Added to your cart.