Hydrát metanu

Hydrát metanu

Je to pevní látka (hydrát plynu), vzniká pod vysokým tlakem krystalizací na kontaktu s oceánskou vodou za nízkých teplot.

Chemie

Klíčová slova

Hydrát metanu, metan, plynného hydrátu, moře, tundra, metan klatrát, supramolekulární, Skleníkový efekt, Trvalý_mráz, spalování ledu, Elementární částice, Síťová struktura, chemie

Související doplňky

Metan (CH₄)

První člen homologické řady alkanů.

Tání a tuhnutí

Během zmrazování vznikají mezi molekulami vody vodíkové vazby, což vede ke krystalické struktuře.

Ropná plošina

Dlouhá trubka uprostřed věže proniká do oceánu, dokud nedosáhne vrstvu, která obsahuje olej.

Rozpouštění chlorovodíku (HCl) ve vodě

Roztok chlorovodíku ve vodě se nazývá kyselina chlorovodíková.

Rozpuštění NaCl

Kuchyňská sůl se rozpouští ve vodě: polární molekuly vody tvoří plášť kolem iontů.

Těžba ropy v moři (Norsko)

Vrtná plošina Troll A je největší mořskou platformou na světě: váží 656 000 tun, její výška je 472 metrů a tyčí se cca. 170 metrů nad hladinou moře.

Added to your cart.