Horkovzdušný balon bratrů Montgolfierů (18. století)

Horkovzdušný balon bratrů Montgolfierů (18. století)

Francouzští bratři Montgolfierové byli průkopníci balonového létání.

Dějepis

Klíčová slova

Montgolfier bratři, Montgolfier, vzducholoď, letectví, Horkovzdušný balón, vynálezce, vynálezy, balón, termodynamika, dějiny vědy, vynález, Francouzština, Paříž, Fyzika, výtah, zákony plynové, Mechanika, technika, Francie, Modern Age, historie

Související doplňky

Otázky

 • Jaký původ měli bratři Montgolfierové?
 • Svůj balon chtěli nejprve naplnit takovým plynem, u něhož později zjistili, že je hořlavý a nevěděli vyřešit ani jeho skladování. Který to byl plyn?
 • Kdy bratři Montgolfierové představili svůj vynález?
 • Jak reagovali venkovští sedláci na balon letící z Paříže?
 • Kdy vzlétl první člověk na horkovzdušném balonu bratrů Montgolfierů?
 • Podle legendy jak dokázali bratři Montgolfierové, že létání nemá škodlivý vliv na živé bytosti?
 • Co se přihodilo jednomu z bratrů Montgolfierů, když se poprvé osobně zúčastnil letu v roce 1784?
 • Který francouzský panovník sledoval vzlet balonu v Paříži 29. září 1783?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nBratři Montgolfierové dostali od krále za svou činnost šlechtický titul a doživotní rentu.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nNevzdělaní lidé balon považovali za ďáblovo dílo.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nPřed bratry Montgolfierovými již i Leonardo da Vinci sestrojil horkovzdušný balon schopný letu.
 • Pomocí čeho se balon pohyboval v horizontálním směru?
 • Z následujících vynálezů který byl sestrojen dříve, než horkovzdušný balon bratrů Montgolfierů?
 • Přibližně v jaké výši letěl balon během prvního balonového letu za účasti lidí?
 • Který plyn se používal v horkovzdušných balonech od konce 18. století?
 • Jaká vědecká organizace\npřijala mezi své členy\n bratrů Montgolfierů?
 • Co vystihuje vynález bratrů Montgolfierů?
 • Jaký měl průměr první veřejně představený balon?
 • Proč způsobila problém vodní pára použitá při prvních experimentech?
 • Koho chtěl francouzský král poslat na první zkušební let?
 • Ve kterém období žili a pracovali bratři Montgolfierové?
 • Který z následujících vynálezů nevznikl ve stejném období (v 18. století) jako horkovzdušný balon bratrů Montgolfier?
 • Pomocí čeho se horkovzdušný balon pohyboval ve vertikálním směru?
 • Kdo nebyl současníkem bratrů Montgolfierů?
 • Kdo byl současníkem bratrů Montgolfierů?

Scénky

Horkovzdušný balon

Let

Konstrukce

Animace

Vyprávění

Činnost bratrů Montgolfiérů byla důležitým milníkem v dějinách létání.
Joseph-Michel a Jacques-Étienne - dva potomci rodiny vlastnící továrnu na výrobu papíru ve francouzské obci Annonay - dělali experimenty zaměřené na vyrobení horkovzdušného balonu.

Horkovzdušný balon je takový balon, u něhož teplý vzduch slouží jako plnící plyn.

Bratři nejprve použili vodní páru, ale ochlazená a kondenzovaná vodní pára navlhčila papírový balon, kvůli čemuž se stal nepoužitelným.
Dále se pokoušeli uzavřít v balonu kouř, ale kvůli rychlému ochlazení kouře ani toto nepřineslo požadovaný výsledek.
Přelomový úspěch nakonec přineslo průběžné ohřívání vzduchu v balonu odspodu.

Zpočátku vypouštěly do vzduchu prázdné horkovzdušné balony, později podle legendy na cestu vypustili balony se zvířaty.
Na podzim v roce 1783 se u Paříže do výšky vznesl první horkovzdušný balon, který přepravoval lidí.

Horkovzdušný balon široké veřejnosti představili o několik týdnů později, rovněž u hlavního města Francie.
Představený horkovzdušný balon byl zhotoven ze zdobené pytloviny vystlané papírem. Tento extrémně hořlavý materiál byl potažen nehořlavým kamencem.
Pod jeho otevřenou spodní částí byla umístěna železná mřížka, na níž pálili slámu a suché dřevo. Kouř a zahřátý vzduch zvedaly balon do vzduchu.
Tento let trval 25 minut a balon během něj proletěl přibližně 7,5 kilometru. Odvážní dobrovolníci - jeden lékař a markýz - se staly průkopníky létání horkovzdušným balonem.

Související doplňky

Horkovzdušný balón

Horkovzdušný balón je létající balón, který se zvedá pomocí horkého vzduchu.

Kroje západní Evropy (Nový věk, 18. století)

Oblečení odráží životní styl a kulturu obyvatel daného období a regionu.

The history of aviation

The animation offers a summary of the history of aviation from the Middle Ages.

Vzducholoď Zepelín, LZ 129 Hindenburg

Zepelín je ztužená, řiditelná vzducholoď.

Fungování ponorky

Při změnách průměrné hmotnosti nádrží se ponorka může ponořovat nebo vyplout na povrch.

Otto Lilienthalův kluzák

Německý inženýr Otto Lilienthal byl prvním člověkem, který úspěšně zvládl let kluzákem, který i sám navrhl.

Added to your cart.