Hemoglobin

Hemoglobin

Hemoglobin je krevní barvivo v červených krvinkách. Jeho funkcí je roznášet kyslík.

Chemie

Klíčová slova

Hemoglobin, krev, proton, komplexní protein, červená krvinka, dodávka kyslíku, transport kyslíku, protein, Čtyři podjednotky, kulovitý, obsahující železo, metaloprotein, porfyrin kroužek, konjugovaná dvojná vazba, anémie, myoglobin, biochemie, chemie, biologie

Související doplňky

Aminokyseliny

Aminokyseliny jsou monomery proteinů.

Enzymy

Enzymy jsou molekuly proteinu katalyzující biochemické reakce. Jejich aktivita může být regulována.

Fibroín

Je to vláknitý protein vylučovaný housenkou Bource morušového.

Kyslík (O₂) (první stupeň)

Je bezbarvý plyn bez zápachu, důležitá součást atmosféry, nezbytná k udržení zemského života.

Lidská krev

Lidská krev se skládá z krevních buněk (červené, bílé krvinky a krevní destičky) a krevní plazmy.

Pyrrol (C₄H₅N)

Je to heterocyklická organická sloučenina na bázi dusíku.

Sekundární struktura bílkovin

Polypeptidové reťazce sú zložené z aminokyselín, rozlišujeme dve základné sekundárne štruktúry: α - helix a α-závitnica.

Struktura bílkovin

Struktura a uspořádání polypeptidových řetězců ovlivňuje prostorovou strukturu proteinů.

Added to your cart.