Hemoglobin

Hemoglobin je krevní barvivo v červených krvinkách. Jeho funkcí je roznášet kyslík.

Související doplňky

Výroba ethenu a jeho reakce s bromovou vodou

Ethen vyroben zahříváním polyetylenu odbarvuje bromovou vodu.

Anilin (C₆H₅NH₂)

Je to nejjednodušší aromatický amin. Jeho vědecké jméno je fenylamin.

Pyridin (C₅H₅N)

Heterocyklická sloučenina, obsahující dusík. Tato kapalina s nepříjemnou vůní je bezbarvá...

Zkouška stříbrného zrcadla

Pokud k sloučenině roztoku dusičnanu stříbrného a amoniaku přidáme formaldehyd, vlivem tepla se...

Cyklopentan (C₅H₁₀)

Je členem homologické řady cykloalkany.

Kyselina stearová (kyselina oktadekanová) (C₁₇H₃₅COOH)

Je to bílá, pevná, na hmat mastná látka. Je složkou rostlinných olejů a zvířecích tuků.

Laktóza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Laktóza je druh cukru, který se nachází v mléce savců.

Added to your cart.