Gutenbergova tiskárna (Mohuč, 15. století)

Podle magazínu Life Gutenbergův vynález je nejdůležitější událostí druhého tisíciletí.

Související doplňky

Náhled do života Islandu v 9. a 19. století

Životní styl Islanďanů se v průběhu staletí významně nezměnil.

Vikinský dřevěný kostel (Borgund, 13. století)

Dřevěný kostel v Norsku se zachoval v původní středověké podobě.

Machu Picchu (15. století)

Starobylé město Inků, které se nachází v dnešním Peru, je na seznamu světového kulturního...

Navigační nástroje minulosti

V průběhu staletí bylo vynalezeno několik výborných nástrojů na pomoc při navigaci na moři.

Husitská vozová hradba

Husité v 15. století pozvedli používání bojových vozů na mistrovskou úroveň.

Cechy

Cechy disponovali značnou mocí ve středověkém hospodářství. Zjistěte více o těchto organizacích!

Středověké univerzity

Toto video vás seznámí se vznikem a fungováním středověkých univerzit.

Indiánská vesnice (Severní Amerika)

Typické severoamerické indiánské vesnice jsou známé z populárních filmů a románů.

Added to your cart.