Grafit

Je to alotropická modifikace uhlíku s molekulovou stavbou krystalové mřížky.

Související doplňky

Trans-but-2-en (C₄H₈O)

Je bezbarvý plyn, těžší než vzduch, jeho geometrický izomer je cis-but-2-en.

Oxidace alkoholu (pozorování)

Zkoumání barvy měděného drátu po vystavení teplu a následně v páře ethanolu.

Propan (C₃H₈)

Propan je třetí člen homologické řady alkanů.

Výroba ethenu a jeho reakce s bromovou vodou

Ethen vyroben zahříváním polyetylenu odbarvuje bromovou vodu.

N-metyletán amid (C₃H₇NO)

Je to pevná krystalická sloučenina.

Acetaldehyd (etanal) (CH₃CHO)

Ethanal je jedním z aldehydů a je důležitou surovinou v průmyslu.

Diethylether (ether) (C₄H₁₀O)

Je nejrozšířenějším členem třídy sloučenin, obecně nazývaných ethery.

Naftalen (C₁₀H₈)

Je to nejjednodušší polycyklický aromatický uhlovodík.

Added to your cart.