Fulleren (C₆₀)

To je alotropická modifikace uhlíku s molekulovou stavbou krystalové mřížky, která byla objevena na konci 80. let 20. století.

Související doplňky

Polytetrafluorethylen (teflon) (C₂F₄) n

Je jedním z nejznámějších syntetických polymerů.

Jak přivést vodu k varu pomocí ledu

Je možné, aby voda sevřela pod bodem varu, tedy pod 100 °C?

Chlorid uhličitý (CCl₄)

Bezbarvá, toxická kapalina se sladkou vůní. Je vynikajícím rozpouštědlem na oleje a tuky.

Prolin

Prolin je jeden z dvaceti aminokyselin, které tvoří bílkoviny. Správnější označení je...

Maltosa (sladový cukr) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Je to disacharid, který je tvořen dvěma molekulami D-glukózy spojenými α vazbou.

Pent-1-en (C₅H₁₀)

Je to kapalina s nízkým bodem varu a nepříjemným zápachem.

Sekundární struktura bílkovin

Polypeptidové reťazce sú zložené z aminokyselín, rozlišujeme dve základné sekundárne...

Added to your cart.