Formamid (metánamid) (HCONH₂)

Formamid (metánamid) (HCONH₂)

Je to hygroskopická bezbarvá až mírně viskózní kapalina bez zápachu, používá se při výrobě kyseliny mravenčí, kyanovodíku a jiných organických sloučenin.

Chemie

Klíčová slova

formamid, methanamide, amid, dusík containingcompound, primární amid, organický, chemie

Související doplňky

Scénky

Míč a hůl

Zásyp

Vyprávění

Související doplňky

Acetamid (etánamid) (C₂H₅NO)

Bílá krystalická látka bez barvy a zápachu.

Karbamid (močovina) (CO (NH₂) ₂)

Tato organická sloučenina se nachází v moči savců, která se používá při výrobě průmyslových hnojiv na bázi dusíku.

Methanol (methylalkohol) (CH₃OH)

Je to nejjednodušší nasycený alkohol. Vysoce toxická sloučenina, lehce zaměnitelná s etanolem.

Molekula úkol VII.(Organické sloučeniny dusíku)

Úkol na procvičení o skupinách a strukturách organických dusíkatých sloučenin.

Amoniak (NH₃)

Je bezbarvý plyn s charakteristickým dráždivým zápachem. Vodným roztokem amoniku je čpavek.

Dimethylamin (NH (CH₃) ₂)

Je to bezbarvý plyn s pronikavým zápachem, v průmyslu široce používán.

Metan (CH₄)

První člen homologické řady alkanů.

Methylamin (NH₂CH₃)

Je to nejjednodušší, primární amin.

Trimethylamin N (CH₃) ₃

Je to je nejjednodušší terciární amin, způsobuje nepříjemný zápach potravin.

Added to your cart.