Eten (etylen) (C₂H₄)

Eten (etylen) (C₂H₄)

Je první člen homologické řady alkenů.

Chemie

Klíčová slova

ethylenu, ethylen, alkene, olefinů, nenasycený uhlovodík, homologní série, přidání, polymerace, rostlinný hormon, zrání, organický, chemie

Související doplňky

Scénky

Míč a hůl

Zásyp

Vyprávění

Související doplňky

Adice

Adice je organická chemická reakce, při které se dvě a více molekul spojuje do jedné velké bez vytváření vedlejšího produktu.

Etan (C₂H₆)

Druhý člen homologické řady alkanů s přímým řetězcem.

Etín (acetylén) (C₂H₂)

První člen homologické řady alkínových uhlovodíků.

Polymerace ethylenu

Polymerací ethylenu vzniká polyethylen, typ plastu.

1,1,2,2-tetrafluoretén (C2F4)

Bezbarvý plyn bez zápachu, je monomerem teflonu.

Alkany

Alkany jsou nasycené uhlovodíky, které mohou být uspořádány do homologické řady.

Benzen (C₆H₆)

Patří do skupiny aromatických sloučenin a její nejjednodušším benzenoidným uhlovodíkům.

Konformace etanu

Nezákrytová konformace ethanu je stabilnější než zákrytová konformace.

Polytetrafluorethylen (teflon) (C₂F₄) n

Je jedním z nejznámějších syntetických polymerů.

Prop-1-en (C₃H₆)

Prop-1-en je monomerem polypropylenu.

Molekula úkol IV. (Uhlovodíky)

Úkol na procvičování učiva o uhlovodících.

Added to your cart.