Electric motors

Electric motors are present in many areas of our lives. Let's learn about the different types.

Související doplňky

Elektromotor

Je vzájemné silové působení elektromagnetických polí vytvářených elektrickými vodiči,...

Dynamo

Dynamo transformuje mechanickou energii na stejnosměrný proud.

Alkalické batérie

V alkalických bateriích je elektrický proud generovaný pomocí elektrochemických reakcí.

Laboratoř Nikoly Tesly (Shoreham, USA)

Tento inženýr a vynálezce, který se věnoval především elektrotechnice, byl bezpochyby...

Elektrický zvonek

Mechanický zvonek funguje pomocí elektromagnetu.

Dynamo (základní)

Dynamo transformuje mechanickou energii na stejnosměrný proud.

Fungování jaderné elektrárny

V následujícím videu vám představíme provoz jaderné elektrárny s tlakovodními reaktory.

Odraz a lom světla

Paprsek světla se odráží a láme se na rozhraní dvou médií s různými indexy lomu.

Added to your cart.