Džoserova pyramida (Sakkára, 27. století př. Kr.)

Tato stupňovitá pyramida postavena v 27. století pr. Kr. byla první pyramida v starověkém Egyptě.

Související doplňky

Helénistické období: Alexandrie

Alexandr Veliký založil mnoho míst, které byly administrativními středisky, kde se řecká kultura...

Bitva u Thermopyl (480 pr. Kr.)

Během řecko-perských válek bitva u Thermopyl se stala symbolem hrdinství a obětavosti...

Mezopotámské vynálezy(3. století př. Kr.)

Tyto nástroje, které používáme i dnes, jsou revoluční i v jejich jednoduchosti.

Makedonská obléhací věž (4. století př. Kr.)

Pomocí tohoto nástroje vojsko Alexandra Velikého úspěšně obléhalo i opevněná místa.

Příběh o Josefovi

Biblický příběh o Josefovi, pravnukovi Abrahama, který byl praotcem Židů.

Bojové taktiky starověké římské pěchoty

Připraveni legionáři Římské říše byli mistry válečné taktiky.

Město Ur (3. tisíciletí př. Kr.)

Město, které se nachází v blízkosti řeky Eufrat, ve starověku bylo důležitým centrem.

Římané poorali zbořené město Kartágo a posypali solí.

Římané skutečně zasypali pozemky Kartága solí?

Added to your cart.