Dýchací soustava

Dýchací soustava

Dýchací soustava je odpovědná za příjem kyslíku a uvolňování oxidu uhličitého.

Biologie

Klíčová slova

Dýchací soustava, Dýchání, inhalace, Výdech, plíce, hruď, svaly dýchání, dýchacích cest, průduška, průdušky, alveolární vak, Výměna plynů, plicní oběh, červená krvinka, dodávka kyslíku, kyslík, oxid uhličitý, Model plic, průdušnice, hrtan, nosní dutina, diaphgram, mezižeberní svaly, kapilární, respirační povrch, lidský, biologie

Související doplňky

Otázky

 • Je pravda, že velikost levé a pravé plíce je stejná?
 • V klidovém stavu dýchá dospělý člověk zpravidla 12 vdechy a výdechy za minutu. Při jednom nádechu přivedeme do plic průměrně půl litru vzduchu. Kolik vzduchu projde plícemi v průběhu jednoho dne?
 • Vitální kapacita je maximální množství vzduchu, které lze vydechnout po největším možném nádechu. Je pravda, že čím starší jsme, tím menší je naše vitální kapacita?
 • Během dýchání dochází ke kontrakci a uvolňování ...
 • Dýchání reguluje/ú ...
 • Prvotní obrannou linií, která chrání plíce proti patogenům, jsou...
 • Pravda nebo lež?\nPři nádechu se v plicích zvyšuje tlak vzduchu.
 • Pravda nebo lež?\nPři výdechu vzduch opouští plíce působením zvýšeného tlaku v hrudníku.
 • Každý plicní sklípek je obkopen...

Scénky

Dýchací soustava

 • plíce - Párový orgán, který umožňuje výměnu plynů. Z vdechnutého vzduchu se kyslík dostává do krve, zatímco z krve se uvolní oxid uhličitý. Levá plíce má dva laloky, pravá má tři. Fungování bránice a vnějších mezižeberních svalů způsobuje změnu objemu hrudníku, což plíce pasivně sledují.
 • průdušnice - Zajišťuje proudění vzduchu mezi plícemi a hrtanem. Vyztužují ji chrupavky ve tvaru písmene C.
 • nosní dutina
 • hltanová dutina
 • hrtan - Je to zvukotvorný orgán. Příklopková chrupavka hrtanu zajišťuje to, aby se potrava nedostala do průdušnice při polykání.
 • bránice - Při nádechu se stáhne, kvůli tomu se zploští: objem hrudního koše se zvětšuje, plíce se rozpínají. Při výdechu se uvolní a vystoupí do hrudního koše: tehdy se objem plic zmenšuje.
 • žebro - Kosti, které tvoří stěnu hrudního koše. Při nádechu se žeberní oblouk působením mezižeberních svalů zvedá a při výdechu klesá.
 • hrudní kost
 • mezižeberní svaly - Svaly, které pohybují žebry. Při nádechu se žeberní oblouk působením mezižeberních svalů zvedá a při výdechu klesá.

Plicní sklípky

 • průdušinky - Koncové větve dýchacích cest, které ústí do plicních sklípků.
 • plicní sklípky - Jejich stěna je tvořena jednovrstvým plochým epitelem, přes který se uskutečňuje výměna plynů.
 • vlásečnice - Výměna plynů se uskutečňuje přes stěny vlásečnic malého krevního oběhu (plicního krevního oběhu). Z krve se uvolní oxid uhličitý do plicních sklípků a do krve se dostává kyslík. Kyslík přepravují červené krvinky pomocí bílkovinných molekul - hemoglobinu.
 • arteriola - Tepny a tepénky malého krevního oběhu (plicního krevního oběhu) přepravují ze srdce krev bohatou na oxid uhličitý do plicních sklípků. Tepénky se rozvětvují do vlásečnic.
 • venula - Cévy a žilky malého krevního oběhu (plicního krevního oběhu) přepravují z plicních sklípků krev bohatou na kyslík k srdci. Vlásečnice se sbíhají do žilek a ty do žil.

Hrudník

 • plíce - Párový orgán, který umožňuje výměnu plynů. Z vdechnutého vzduchu se kyslík dostává do krve, zatímco z krve se uvolní oxid uhličitý. Levá plíce má dva laloky, pravá má tři. Fungování bránice a vnějších mezižeberních svalů způsobuje změnu objemu hrudníku, což plíce pasivně sledují.
 • průdušnice - Zajišťuje proudění vzduchu mezi plícemi a hrtanem. Vyztužují ji chrupavky ve tvaru písmene C.
 • pravá žebra - 1.-7. pár žeber, která se žeberními chrupavkami připojují přímo k hrudní kosti.
 • nepravá žebra - 8.-10. pár žeber, která se připojují chrupavkami ke chrupavce 7. páru žeber.
 • volná žebra - 11.-12. pár žeber, která se připojují k hrudní kosti.
 • bránice - Při nádechu se stáhne, kvůli tomu se zploští: objem hrudního koše se zvětšuje, plíce se rozpínají. Při výdechu se uvolní a vystoupí do hrudního koše: tehdy se objem plic zmenšuje.
 • mezižeberní svaly - Svaly, které pohybují žebry. Při nádechu se žeberní oblouk působením mezižeberních svalů zvedá a při výdechu klesá.
 • hlavní průduška - Dvě hlavní průdušky, které se rozvětvují z průdušnice, vstupují do plic a rozvětvují se ve formě průdušek.
 • hrudní kost
 • průdušky - Tenké trubice, které se větví na stále tenčí trubice a dopravují vdechnutý vzduch k průdušinkám.

Výměna plynů

 • jednovrstvý plochý epitel - Nejtenčí typ epitelu, přes který probíhá výměna plynů.
 • vlásečnice - Výměna plynů se uskutečňuje přes stěny vlásečnic malého krevního oběhu (plicního krevního oběhu). Z krve se uvolní oxid uhličitý do plicních sklípků a do krve se dostává kyslík. Kyslík přepravují červené krvinky pomocí bílkovinných molekul - hemoglobinu.
 • kyslík - Během rozkládání (oxidace) organických látek se energie uložená v jejich kovalentních vazbách používá na produkci ATP. Oxidace vyžaduje kyslík.
 • oxid uhličitý - Během biologické oxidace z organických látek za přítomnosti kyslíku vznikne oxid uhličitý, energie uložená v jejich kovalentních vazbách se používá na produkci ATP.

Červené krvinky

 • kyslík - Během rozkládání (oxidace) organických látek se energie uložená v jejich kovalentních vazbách používá na produkci ATP. Oxidace vyžaduje kyslík.
 • oxid uhličitý - Během biologické oxidace z organických látek za přítomnosti kyslíku vznikne oxid uhličitý, energie uložená v jejich kovalentních vazbách se používá na produkci ATP.

Animace

Umístění dýchací soustavy

 • plíce - Párový orgán, který umožňuje výměnu plynů. Z vdechnutého vzduchu se kyslík dostává do krve, zatímco z krve se uvolní oxid uhličitý. Levá plíce má dva laloky, pravá má tři. Fungování bránice a vnějších mezižeberních svalů způsobuje změnu objemu hrudníku, což plíce pasivně sledují.
 • průdušnice - Zajišťuje proudění vzduchu mezi plícemi a hrtanem. Vyztužují ji chrupavky ve tvaru písmene C.
 • nosní dutina
 • hrtan - Je to zvukotvorný orgán. Příklopková chrupavka hrtanu zajišťuje to, aby se potrava nedostala do průdušnice při polykání.

Plíce

 • průdušnice - Zajišťuje proudění vzduchu mezi plícemi a hrtanem. Vyztužují ji chrupavky ve tvaru písmene C.
 • hlavní průduška - Dvě hlavní průdušky, které se rozvětvují z průdušnice, vstupují do plic a rozvětvují se ve formě průdušek.
 • průdušky - Tenké trubice, které se větví na stále tenčí trubice a dopravují vdechnutý vzduch k průdušinkám.

Vyprávění

Při nádechu bránice a mezižeberní svaly zvětšují objem hrudního koše, což pasivně následují plíce. Kvůli zvětšenému objemu proudí do plic vzduch. Při výdechu vlivem zmenšeného objemu proudí vzduch ven.

Vdechnutý vzduch se dostává přes nosní dutinu, respektive ústní dutinu do hltanové dutiny a pak proudí přes průdušnici do hlavních průdušek. Ty odvedou vzduch do plic, které se větví na průdušky a ty na průdušinky. Větve ve tvaru Y včetně hlavních průdušek vytvářejí 20-23 generací. Od 17. generace začíná výměna plynů přes stěnu průdušinek. Koncové větve ústí do plicních sklípků.

Výměna plynů probíhá přes jednovrstvý plochý epitel plicních sklípků: kyslík se dostává do krve a z krve se uvolní oxid uhličitý. Krev v malém krevním oběhu, respektive plicním krevním oběhu, se tak stává okysličenou. Naše buňky používají tento kyslík při metabolických procesech, v rámci nichž vzniká jako vedlejší produkt oxid uhličitý.

Související doplňky

Škodlivý vliv kouření na plíce

Kouření vážně poškozuje dýchací soustavu. Kromě jiných způsobuje CHOPN a rakovinu plic.

Tvorba zvuku

Při tvorbe zvuku vzduch proudící z plic rozkmitá hlasivky.

Deep vein thrombosis and pulmonary embolism

A blood clot that forms in the deep veins of the lower limbs can cause a fatal pulmonary embolism if they enter the lungs.

Jak dýchají ryby

Cévy v žábrech ryb absorbují kyslík a uvolňují oxid uhličitý.

Kosti hrudníku

Kostru hrudníku tvoří žebra, hrudní kost a páteř.

Kyslík (O₂) (první stupeň)

Je bezbarvý plyn bez zápachu, důležitá součást atmosféry, nezbytná k udržení zemského života.

Lidská krev

Lidská krev se skládá z krevních buněk (červené, bílé krvinky a krevní destičky) a krevní plazmy.

Močová soustava

Močová soustava zajišťuje vylučování škodlivých a nepotřebných látek z organismu.

Oběhová soustava

Velký krevní oběh vede okysličenou krev po celém těle, kde se odkysličuje a malý, plicní oběh vede odkysličenou krev do plic k okysličení.

Oxid uhličitý (CO₂) (první stupeň)

Je to bezbarvý plyn bez zápachu. Hustota plynu je větší než hustota vzduchu. Nezbytné pro fotosyntézu rostlin.

Přední střevo

Při polykání putuje potrava z ústní dutiny do žaludku, který je poslední částí předního střeva.

Srdce

Srdce je centrální čerpadlo kardiovaskulárního systému. Za jeden život vydá 2,5 miliardy rytmických stahů.

Kyslík (O₂) (střední stupeň)

Je bezbarvý plyn bez zápachu, důležitá součást atmosféry, nezbytná k udržení zemského života.

Oxid uhličitý (CO₂) (střední stupeň)

Je to bezbarvý plyn bez zápachu. Hustota plynu je větší než hustota vzduchu. Nezbytné pro fotosyntézu rostlin.

Added to your cart.