Dům bez emisí oxidu uhličitého

Dům bez emisí oxidu uhličitého

Design a konstrukce moderních domů hrají důležitou roli v ochraně životního prostředí.

Zeměpis

Klíčová slova

emise oxidu uhličitého-, rodinný dům, výroba energie, úspora energie, solární panel, větrná turbína, skladování energie, skleník, izolace, selektivní sběr odpadu, příroda, ochrana životního prostředí, zeměpis

Související doplňky

Scénky

Související doplňky

Jak funguje solární panel a solární kolektor?

Tato animace představuje, jak může být sluneční energie využita.

Moderní kancelářská budova

Úspora energie a ochrana životního prostředí jsou důležitými faktory při návrhu moderních kancelářských budov.

Znečištění ovzduší

Tato animace nám představí hlavní zdroje znečištění ovzduší v průmyslu, zemědělství a ve městech.

Auto na sběr odpadu

Vozidla sbírající odpad splňují důležitou roli v každodenním životě měst.

Domácí elektrické světelné zdroje

Tato animace nám představí fungování domácích zdrojů světla od tradičních žárovek až po LED osvětlení.

Koloběh uhlíku

Během fotosyntézy je uhlík vázán v organické hmotě, zatímco během dýchání se uvolní do atmosféry.

Ropná plošina

Dlouhá trubka uprostřed věže proniká do oceánu, dokud nedosáhne vrstvu, která obsahuje olej.

Skleníkový efekt

Lidská činnost zvyšuje skleníkový efekt a vede ke globálnímu oteplování.

Znečištění životního prostředí

Přímý negativní vliv lidstva na životní prostředí se nazývá znečištění.

Znečištění půdy

Tato animace nám představí hlavní zdroje znečištění půdy.

Znečištění vody

Hlavními zdroji znečištění vody jsou průmysl, zemědělství a městské oblasti.

Provoz ropných vrtů

Strojní zařízení, které čerpá ropu na povrch

Tepelná elektrárna (uhlovodíkové palivo)

Jedná se o technologický celek, který vyrábí elektrickou energii přeměnou z chemické energie vázané v palivu prostřednictvím tepelné energie.

Oxid uhličitý (CO₂) (střední stupeň)

Je to bezbarvý plyn bez zápachu. Hustota plynu je větší než hustota vzduchu. Nezbytné pro fotosyntézu rostlin.

Added to your cart.