D-glukóza (dextróza) (C₆H₁₂O₆)

Je primárním zdrojem energie buněk.

Související doplňky

β (beta) -D-glukóza (C₆H₁₂O₆)

To je jedním z stereoizomerů D-glukózy.

2,2-dimetylpropán (C₅H₁₂)

Je to bezbarvý plyn bez zápachu plyn, používaný jako standard v NMR spektroskopii.

Alanin (C₃H₇NO₂)

Je to nepolární aminokyselina. Druhy kyseliny L a D, jejichž molekuly jsou zrcadlovým...

Trimethylamin N (CH₃) ₃

Je to je nejjednodušší terciární amin, způsobuje nepříjemný zápach potravin.

Diethylether (ether) (C₄H₁₀O)

Je nejrozšířenějším členem třídy sloučenin, obecně nazývaných ethery.

Fenylalanin

Fenylalanin je jeden z dvaceti aminokyselin, které tvoří bílkoviny.

Výroba ethenu a jeho reakce s bromovou vodou (pozorování)

Ethen vyroben zahříváním polyetylenu odbarvuje bromová vodu.

Kyselina olejová (C₁₇H₃₃COOH)

Jsou to nenasycené monokarboxylové kyseliny, které obsahují v molekule dvojnou vazbu v...

Added to your cart.