DNA

Je nositelkou genetické informace v buňkách.

Související doplňky

Jak přivést vodu k varu pomocí ledu

Je možné, aby voda sevřela pod bodem varu, tedy pod 100 °C?

Kyselina stearová (kyselina oktadekanová) (C₁₇H₃₅COOH)

Je to bílá, pevná, na hmat mastná látka. Je složkou rostlinných olejů a zvířecích tuků.

Cyklopentan (C₅H₁₀)

Je členem homologické řady cykloalkany.

2-metylbután (C₅H₁₂)

Je jedním z izomerů pentanu, používá se i jako rozpouštědlo.

Amyláza ((C₆H₁₀O₅)n)

Šroubová molekula skládající se z alfa-D-glukózových jednotek. Je to jedna ze základních...

Trans-but-2-en (C₄H₈O)

Je bezbarvý plyn, těžší než vzduch, jeho geometrický izomer je cis-but-2-en.

Hexan (C₆H₁₄O)

Šestý člen homologické řady alkanů s přímým řetězcem.

Uzavření kruhu glukózy

Tato animace nám představí proces uzavření kruhu z otevřeného řetězce glukózy.

Added to your cart.