Cyklohexan (C₆H₁₂O)

Je to kapalná látka, která nerozpustná ve vodě, ale rozpustná v organických rozpouštědlech.

Související doplňky

β (beta) -D-glukóza (C₆H₁₂O₆)

To je jedním z stereoizomerů D-glukózy.

Alkany

Alkany jsou nasycené uhlovodíky, které mohou být uspořádány do homologické řady.

Kyselina benzoová (C₆H₅COOH)

To je nejjednodušší aromatickou karboxylovou kyselinou..

Pokus s horkým ledem

Jak může být led horký? Hned nám napadne, že v tom musí být nějaký trik. Podívejme se na to!

Methanol (methylalkohol) (CH₃OH)

Je to nejjednodušší nasycený alkohol. Vysoce toxická sloučenina, lehce zaměnitelná s...

Threonin

Teronín je jeden z dvaceti aminokyselin, které tvoří bílkoviny.

2,2-dimetylpropán (C₅H₁₂)

Je to bezbarvý plyn bez zápachu plyn, používaný jako standard v NMR spektroskopii.

Trans-but-2-en (C₄H₈O)

Je bezbarvý plyn, těžší než vzduch, jeho geometrický izomer je cis-but-2-en.

Added to your cart.