Circus Maximus (Řím, 1. století)

Circus Maximus (Řím, 1. století)

Tato obrovská aréna byla určena na pořádání vozových závodů.

Dějepis

Klíčová slova

Circus Maximus, chariot závod, dostih, aréna, Roman hry, architektura, budova, struktura, Řím, Julius Caesar, sportovec, Római Birodalom, Etruscan, Hledisko, historie, starověk, zábava

Související doplňky

Otázky

 • Co je „meta“?
 • Z kolika kol sestávaly vozové závody v Circus Maximus?
 • Co je Forum Romanum?
 • Kdo zavedl kalendářní reformu?
 • Kdo byl Spartakus?
 • Kdo byl Hannibal?
 • Co bylo základní jednotkou římské armády?
 • Co je provincie?
 • Proti kterému městu bojoval Řím v punských válkách?
 • Jaký je tvar Apeninského poloostrova?
 • Kdo byli vůdcové republiky zvoleni na dobu jednoho roku?
 • Kdy se Řím stala republikou?
 • Která je řeka Říma?
 • Jaké zvíře kojilo podle legendy Romula a Rema?
 • Odkud pocházejí podle legendy Římané?
 • Kdo založil Řím podle legendy?
 • Co znamená „spina“?
 • Na kolika pahorcích byl postaven starověký Řím?
 • Kdy byl podle legendy založen Řím?
 • Na území kterého dnešního města se nachází Circus Maximus?
 • Jak dlouho byly různé akce organizovány v Circus Maximus aréně?
 • Přibližně jakou kapacitu měla aréna Circus Maximus (místa k sezení a stání dohromady)?
 • Jaké akce byly uspořádány v Circus Maximus aréně?
 • Jaké akce byly uspořádány v Circus Maximus aréně?

Scénky

Circus Maximus

Konstrukce

Vozové závody

Průřez

Zúčastni se závodu!

Vyprávění

Circus Maximus byl první arénou starověkého Říma.
Již první etruský král, Tarquinius Priscus zde organizoval hry, které se nazývaly jako „Ludi Romani“ (Římské hry).
Aby byla splněna rostoucí poptávka, za vlády Julie Caesara byla aréna rozšířena. Její délka dosáhla 600 metrů a šířka 225 metrů. Podle historických pramenů bylo v této stavbě 150 000 míst k sezení, ale mohlo se v ní najednou zdržovat i 300 tisíc diváků.

V aréně Circus Maximus se pořádaly hlavně koňské a vozové závody, ale často si změřili v aréně svou šikovnost i atleti.
Historické prameny hovoří také o tom, že zde občas bavili obecenstvo i předváděním námořních bojů.

Následující panovníci dále rozšiřovaly a zdobili tuto úchvatnou stavbu. Ve středověku a novověku její skvosty přepravily na jiná místa Věčného města a Circus Maximus začal pomalu chátrat.
Archeologický výzkum začal v 19. století. Dnes je toto místo určené pro hry jen obrovskou travnatou oblastí poblíž Forum Romanum a Kolosea, ale podle nejnovějších zpráv se brzy začne velkolepá rekonstrukce jedné z největších arén starověkého Říma.

Související doplňky

Velká čínská zeď

Účelem tohoto složitého systému opevnění bylo chránit Čínu před vpády severních kmenů.

Trojský kůň

V Homérově eposu trojský kůň byl válečná lest Řeků v trojské válce. Vymyslel ji Odysseus.

Starověký římský vojenský tábor

Neustále rozšiřující se Římská říše vybudovala na obsazených územích stálé vojenské tábory.

Quinquereme (3. století př. Kr.)

Je typickou válečnou lodí helénistického období s několika řadami vesel.

Římský voják (1. století př. Kr.)

Římské vojsko tvořili vysoce kvalifikovaní a dobře vybaveni žoldáci.

Perský panovník (5. století př. Kr.)

Panovníci staroperské říše byli slavní díky velikosti říše a bohatství.

Zikkurat (Ur, 3. tisíciletí pr. Kr.)

Zikkurat je název chrámové věži stavěného v celé starověké Mezopotámii.

Added to your cart.