Circus Maximus (Řím, 1. století)

Circus Maximus (Řím, 1. století)

Tato obrovská aréna byla určena na pořádání vozových závodů.

Dějepis

Klíčová slova

Circus Maximus, chariot závod, dostih, aréna, Roman hry, architektura, budova, struktura, Řím, Julius Caesar, sportovec, Római Birodalom, Etruscan, Hledisko, historie, starověk, zábava

Související doplňky

Otázky

 • Co je „meta“?
 • Z kolika kol sestávaly vozové závody v Circus Maximus?
 • Co je Forum Romanum?
 • Kdo zavedl kalendářní reformu?
 • Kdo byl Spartakus?
 • Kdo byl Hannibal?
 • Co bylo základní jednotkou římské armády?
 • Co je provincie?
 • Proti kterému městu bojoval Řím v punských válkách?
 • Jaký je tvar Apeninského poloostrova?
 • Kdo byli vůdcové republiky zvoleni na dobu jednoho roku?
 • Kdy se Řím stala republikou?
 • Která je řeka Říma?
 • Jaké zvíře kojilo podle legendy Romula a Rema?
 • Odkud pocházejí podle legendy Římané?
 • Kdo založil Řím podle legendy?
 • Co znamená „spina“?
 • Na kolika pahorcích byl postaven starověký Řím?
 • Kdy byl podle legendy založen Řím?
 • Na území kterého dnešního města se nachází Circus Maximus?
 • Jak dlouho byly různé akce organizovány v Circus Maximus aréně?
 • Přibližně jakou kapacitu měla aréna Circus Maximus (místa k sezení a stání dohromady)?
 • Jaké akce byly uspořádány v Circus Maximus aréně?
 • Jaké akce byly uspořádány v Circus Maximus aréně?

Scénky

Circus Maximus

Konstrukce

 • startovací brána - Latinsky: carcer.
 • bod obratu - Označovali ho tři sloupy. Latinsky: Meta
 • hledisko - Latinsky: cavea.
 • dělící stěna - Latinsky: spina.
 • aréna - Latinsky: harena.
 • město - Latinsky: oppidum.
 • cílová čára
 • vítězný oblouk - Latinsky: porta triumphalis.
 • lóže - Latinsky: pulvinar.
 • kostel

Vozové závody

Průřez

 • sloupy
 • chodba
 • senátoři
 • rytíři
 • plebejové
 • chudí

Animace

Zúčastni se závodu!

Vyprávění

Circus Maximus byl první arénou starověkého Říma.
Již první etruský král, Tarquinius Priscus zde organizoval hry, které se nazývaly jako „Ludi Romani“ (Římské hry).
Aby byla splněna rostoucí poptávka, za vlády Julie Caesara byla aréna rozšířena. Její délka dosáhla 600 metrů a šířka 225 metrů. Podle historických pramenů bylo v této stavbě 150 000 míst k sezení, ale mohlo se v ní najednou zdržovat i 300 tisíc diváků.

V aréně Circus Maximus se pořádaly hlavně koňské a vozové závody, ale často si změřili v aréně svou šikovnost i atleti.
Historické prameny hovoří také o tom, že zde občas bavili obecenstvo i předváděním námořních bojů.

Následující panovníci dále rozšiřovaly a zdobili tuto úchvatnou stavbu. Ve středověku a novověku její skvosty přepravily na jiná místa Věčného města a Circus Maximus začal pomalu chátrat.
Archeologický výzkum začal v 19. století. Dnes je toto místo určené pro hry jen obrovskou travnatou oblastí poblíž Forum Romanum a Kolosea, ale podle nejnovějších zpráv se brzy začne velkolepá rekonstrukce jedné z největších arén starověkého Říma.

Související doplňky

Koloseum (Řím, 1. století)

Nejznámější a nejvelkolepější amfiteátr v starověkém Římě byl postaven v 1. století.

Starověký římský senátor a jeho manželka

Senátoři, kteří byli členy nejvyšší společenské třídy starověkého Říma, nosili tógy s purpurovým lemem.

Římští gladiátoři (2. století)

Gladiátoři byli bojovníci, kteří bojovali v římských arénách proti sobě a divokým zvířatům pro zábavu diváka.

Caracallovy lázně (Řím, 3. století)

Nádherný lázeňský komplex římského císaře byl postaven ve 3. století.

Diokleciánův palác (Split)

Tento palác s charakterem pevnosti dal postavit římský císař Dioklecián na pobřeží, v blízkosti svého rodiště.

Konstantinův voják (4. století)

Prosperita východní části Římské říše se začala v průběhu první třetiny 4. století, za vlády císaře Konstantina.

Olympia (5. století př. Kr.)

V roce 776 před Kr. Se zde konaly první olympijské hry - náboženské a sportovní soutěže konající se každé 4 roky, díky čemuž město se stalo jedním z...

Oltář míru (Řím, 1. storočie př. Kr.)

ento obrovský oltář byl postaven prvním císařem a je jedním z nejvýznamnějších děl starověkého římského umění.

Pantheon (Řím, 2. století)

„Chrám všech bohů“ byl postaven za vlády římského císaře Hadriána.

Pompeiovo divadlo (Řím, 1. století před Kr.)

Budova postavená římským státníkem byla jedním z prvních kamenných divadel "věčného města".

Provincie a města Římské říše

Tato animace vám představí dějiny Římské říše trvající několik století.

Pula Arena (Pula, 1st century)

The Pula Arena, located in present-day Croatia, was one of the largest Roman amphitheatres in the Antiquity.

Starověký římský vojenský tábor

Neustále rozšiřující se Římská říše vybudovala na obsazených územích stálé vojenské tábory.

Starověké římské obléhací stroje

Tyto technické nástroje starověcí Římané použili na dobývání pevnosti.

Starověké divy světa

Z původních starověkých divů světa zůstal jen jediný a to pyramidy v Gíze.

Teatro Olimpico (Vicenza, 16. století)

První zastřešené novověké divadlo, které se zastávalo linie antické stavby, bylo otevřeno v roce 1585.

Titov vítězný oblouk (Řím, 1. století)

Vítězný oblouk byl postaven u vchodu do komplexu Forum Romanum na oslavu vítězství v Judeai.

Vodovod a silnice ze Starověkého Říma

Vynikající silnice a vodovody, které pokrývaly celou Římskou říši odrážejí civilizační vyspělost říše.

Starověký římský obytný dům

Bohatí občané ve starověkém Římě vlastnili prostorné domy s rozmanitými formami půdorysu a mnoha místnostmi.

Added to your cart.