Chlorid stříbrný (AgCl)

Chlorid stříbrný (AgCl)

Je to bílá krystalická látka, na přímém slunečním světle se bromid stříbrný postupně rozkládá.

Chemie

Klíčová slova

chlorid stříbrný, iontová sloučenina, srážky, fényképészet, kation, anion, zhroutit se, dusičnan stříbrný, fotoaktivní, anorganické, chemie

Související doplňky

Bromid stříbrný (AgBr)

Je to nažloutlá krystalická látka, na přímém slunečním světle se bromid stříbrný postupně rozkládá.

Dusičnan stříbrný (AgNO₃)

Tento dusičnan stříbra je univerzální předchůdce mnoha sloučenin stříbra, využívá se při fotografování.

Jodid stříbrný (Agl)

Jodid stříbrný lze připravit reakcí roztoku dusičnanu stříbrného roztokem jodidu sodného.

Beryllium dichlorid (BeCl₂)

Je katalyzátorem a používá se při výrobě beryllia.

Chlorid sodný (NaCl)

Kuchyňská sůl (nebo sůl), je jedním z nejdůležitějších sodných sloučenin, nezbytná pro živé organismy.

První fotoaparát - Daguerreotype

První komerčně úspěšná technika fotografování byla vynalezena francouzem Daguerrem.

Fosfor trichlorid (PCl₃)

Je to bezbarvá, na vlhkém vzduchu dýmající kapalina.

Kovy

Kovové atomy tvoří pravidelnou mřížkovou strukturu.

Added to your cart.