Chichén Itzá (12. století)

Legendární hlavní město říše Mayů a Toltéků se nacházelo na území dnešního Mexika.

Související doplňky

Vikingové

Vikingové byli severští mořeplavci, kteří pocházeli z území dnešního Dánska, Švédska, Norska....

Vikinské osídlení (10. století)

Svérázné osady Vikingů byly založeny nejen ve Skandinávii, ale i ve vzdálených oblastech.

Vzestup katolické církve

Ve středověku měla katolická církev obrovskou moc - nejen nad náboženstvím, ale i nad politikou.

Část města ze středověku

Středověké městské domy byly postaveny z kamene nebo cihel a byly několik pater vysoké.

Templářští rytíři (12. století)

Jeden z nejdůležitějších rytířských řádů, který vznikl během křižáckých výprav.

Benátky ve středověku

Benátky byly námořní velmoc a důležité centrum mořského obchodu.

Albigenská křížová výprava

Cílem albigenské křížové výpravy (1209-1229), která trvala 20 let, bylo poražení...

Husitská vozová hradba

Husité v 15. století pozvedli používání bojových vozů na mistrovskou úroveň.

Added to your cart.