Části lidského mozku

Části lidského mozku

Hlavní části lidského mozku jsou mozkový kmen, střední mozek a velký mozek.

Biologie

Klíčová slova

mozek, mozková kůra, mozeček, mozkového kmene, prodloužená mícha, mesencephalon, mozková hemisféra, most, čelní lalok, mozkovém laloku, týlní lalok, temporální lalok, corpus callosum, thalamus, lalok, mícha, lidský, biologie

Související doplňky

Otázky

 • mozeček
 • mozkový kmen a mezimozek
 • svorové těleso
 • pravý čelní lalok
 • pravý týlní lalok
 • pravý spánkový lalok
 • levý týlní lalok
 • pravý temenní lalok
 • levý spánkový lalok
 • levý čelní lalok
 • levý temenní lalok

Scénky

Lidský mozek

 • levý čelní lalok
 • pravý čelní lalok
 • Sylviova brázda
 • pravý spánkový lalok
 • levý spánkový lalok
 • mozkový kmen
 • mozeček
 • levý týlní lalok
 • pravý týlní lalok
 • levý temenní lalok
 • pravý temenní lalok
 • ústřední brázda

Části mozku

 • levý čelní lalok
 • pravý čelní lalok
 • pravý spánkový lalok
 • levý spánkový lalok
 • mozkový kmen
 • mozeček
 • levý týlní lalok
 • pravý týlní lalok
 • levý temenní lalok
 • pravý temenní lalok
 • svorové těleso
 • mezimozek

Mozkový kmen a mezimozek

Mozeček

Mozkové komory a bazální ganglia

Průřez

Související doplňky

Lidský mozek

Hlavní části lidského mozku jsou mozkový kmen, střední mozek, velký mozek a mozeček.

Komorový systém mozku a hlavní bazální ganglia

Tato animace nám umožní nahlédnout do vnitřní struktury mozku.

Kortikální organizace řeči

Vytváření řeči vyžaduje synchronizovanou činnost několika kortikálních center.

Nervová soustava

Centrální nervová soustava se skládá z mozku a míchy, periferní nervová soustava se skládá z nervů a ganglií.

Neurony, nervová tkáň

Neurony jsou buňky specializované pro přenos elektrických signálů.

Anatomie míchy

Mícha je část centrální nervové soustavy. Nachází se uvnitř páteře a vystupují z ní míšní nervy.

Hypotalamohypofyzární komplex

Hypotalamohypofyzární komplex je řídícím centrem našeho hormonálního systému.

Kolenní kloub

Kolenní kloub se skládá z kosti stehenní, holenní   a jablíčka.

Kosti dolních končetin

Kosti dolních končetin tvoří pánevní pletenec a nohy.

Kostra horní končetiny

Kostra horní končetiny se skládá z pletence horní končetiny a kostry volné horní končetiny.

Lebka a páteř

Dvě hlavní části centrální nervové soustavy, mozek a míchu chrání lebka a páteř.

Lidské tělo (muž)

Tato animace představuje nejdůležitější orgánové soustavy lidského těla.

Limbický systém

Limbický systém hraje důležitou roli při učení a vytváření emocí.

Nadledvina

Nadledviny jsou zodpovědné za udržování homeostázy a vyvolávají rychlou reakci ve stresových situacích.

Přenos nervového vzruchu

Neurony transformují nervový vzruch pomocí chemických a elektrických synapsí.

Patelární reflex

Patelární reflex je reflex vyvolaný natažením svalu.

Problémy s páteří

Skolióza je vychýlení páteře do strany, které je způsobeno posunem obratlů.

Spojení kostí

Lidské kosti jsou spojeny klouby, chrupavkou, švy a jsou vzájemně propojeny.

Ucho, mechanismus slyšení

Uši mění vibrace vzduchu na elektrické signály, které jsou pak zpracovány v mozku.

Evoluce mozku obratlovců

Během evoluce obratlovců se relativní vývoj jednotlivých částí mozku měnil.

Added to your cart.