Část města ze středověku

Část města ze středověku

Středověké městské domy byly postaveny z kamene nebo cihel a byly několik pater vysoké.

Dějepis

Klíčová slova

středověký, středověké město, Město, obydlí, obranná zeď, osada, centrum, obchod, Životní styl, tržiště

Související doplňky

Otázky

 • Který užitkový předmět nebyl dostupný pro obyvatele středověkého města?
 • Co platí pro většinu středověkých měst?
 • Jaké zajímavosti bylo možné vidět ve středověkém městě?
 • Která zelenina nebyla dostupná v středověkých městech?
 • Které ovoce nebylo dostupné v středověkých městech?
 • Které jídlo nebylo dostupné v středověkých městech?
 • Která zelenina byla dostupná ve středověku?
 • Který svátek nemá středověký původ?
 • Které koření nebylo dostupné ve středověku?
 • Což byla kláda?
 • Které řemeslo neexistovalo ve středověku?
 • Které řemeslo neexistovalo ve středověku?
 • Které řemeslo neexistovalo ve středověku?
 • Co představoval cech?
 • Co dělá koželuh?
 • Co dělá bednář?
 • Co dělá kolář?
 • Který rok byl stanoven za začátek středověku?
 • Který rok byl stanoven za konec středověku?
 • Kdy se uskutečnila první křížová výprava?

Scénky

Středověké město

Každodenní život ve středověkých městech

Významný rozvoj středověkých měst se začal v 10.-11. století. V tomto čase vznikla nová společenská vrstva řemeslníků a nastal rozmach obchodu.
Kolem míst byla postavena ochranná zeď a ve městech si užívali více svobody než v ostatních komunitách. Středověká města měla výjimečný charakter, který ovlivňoval i každodenní život jejich občanů.

Kromě kostelů, radnic, cechů, tržnic ulice vystihovala nejvíce obraz daného města.
Domy byly postaveny blízko vedle sebe, cesty byly bez dlažby a kanalizačního systému. Ulice byla dějištěm většiny každodenních činností: mistři a učni pracovali v dílnách nacházejících se v přízemní části domů, obchodníci nabízeli své zboží v obchodech a pouličních stáncích, po ulici procházeli vozy, domácí zvířata a hrající si děti pobíhali po březích vodního toku, který protékal přes město. Celkový obraz života ve městě dotvářel hluk a špína.

Animace

 • sklep
 • dílna
 • obytná plocha
 • půda

Procházka

Středověcí městští řemeslníci

V raném středověku řemeslníci pracovali na panstvích. Později se však postupně přestěhovali do míst vznikajících v rušnějších oblastech, kde díky zvyšující se poptávce mohly snadněji prodat své zboží.
Měli vlastní dílny (které byly většinou umístěny v přízemní části domu, aby byly dostupné přímo z ulice), celou práci vykonávali sami pomocí vlastního nářadí. Později si najímali pomocníky, učně.
Mistři, kteří se věnovali stejnému řemeslu většinou sídlili na stejné ulici.

Městští řemeslníci zhotovovaly téměř všechny nástroje, užitkové předměty, textilie a kožedělné výrobky potřebné pro každodenní život. Velmi si potrpěly na dobrou kvalitu výrobků.
Vývěsková tabule na stěně jejich dílny informovala veřejnost o jejich řemeslné činnosti. Později řemeslníci vykonávající stejnou činnost vytvořily sdružení na ochranu zájmů, tzv. cechy.

Středověký dům

 • sklep
 • dílna
 • obytná plocha
 • půda

Obytný prostor občanů

V noci byly jednotlivé místnosti domu osvětlené svíčkami umístěnými v nástěnných svícnech nebo lustrech. (Většinou používali lojové svíčky, voskové se používaly pouze během svátků.)

Bohatší občané vlastnili následující kusy nábytku: stůl, křeslo, vyřezávanou a malovanou truhlu, police a postel.
Skříně na vyšších nohách se rozšířily až od 15. století a nahradily truhly na skladování šatstva.
Baldachýnová postel byla praktická z toho důvodu, že ochránila spícího od hmyzu.
Pokoje zdobily nástěnné koberce a obrazy. (Několik koberců bylo obvykle i na podlaze.)
Úroveň domů majetných občanů odrážely i vyřezávané dveře a okenní rámy, respektive ozdobné zámky.

Kuchyně se nacházela v případě vícepodlažních domů zámožnějších městských občanů na středním nebo horním podlaží. (Častým problémem byl odvod kouře.) Používané nádoby byly vyrobeny z hlíny, dřeva a železa.
Kuchyňské nářadí se nacházelo na polici vedle pece nebo bylo zavěšeno na stěně. Koření skladovali v zásuvkách se zvláštními přihrádkami.
Odpad, který vznikl během přípravy jídla většinou vysypali/vylili na ulici.

Pokud u domu byl dvůr a zahrada, chovali domácí zvířata a pěstovali zeleninu. V opačném případě potraviny si pořídili od obchodníků nebo na tržišti.

Majetnější občané jedli dvakrát za den (dopoledne o desáté a večer o šesté), a to vydatně. Nejoblíbenějším jídlem bylo maso (hovězí, vepřové). Často konzumovali ryby. Na stole se často objevila i zelenina a ovoce.

Ulica

Domy středověkých měst

Domy středověkých měst byly obvykle postaveny z kamene nebo cihel (stavěly je na trámovou konstrukci). Jejich střechy pokrývaly tašky nebo břidlice. Stavby bohatších občanů měli dvě až tři podlaží, zatímco chudší bydleli v přízemních domech.

V přízemní části domů zámožnějších občanů se nacházela dílna nebo obchod. Nad nimi byla umístěna kuchyně a obytná plocha. Sklep pod domem sloužil pro skladovací účely.

Brány domů měli železné kování. Na každém podlaží se nacházelo několik oken směřujících na ulici, které byly zdrojem světla a čerstvého vzduchu. (Skleněné výplně měli pouze okna na stavbách aristokratů, nemajetní občané zakrývaly svá okna tkaninami.) Podlaha v jednotlivých místnostech byla ze dřeva nebo kamenných desek. Stěny pokojů byly vybělené (v případě zámožnějších občanů je pokrývaly ozdobné malby).

Vyprávění

Významný rozvoj středověkých měst se začal v 10.-11. století.
V tomto čase vznikla nová společenská vrstva řemeslníků a nastal rozmach obchodu.
Kolem míst byla postavena ochranná zeď a ve městech si užívali více svobody než v ostatních komunitách. Středověká města měla výjimečný charakter, který ovlivňoval i každodenní život jejich občanů.
Kromě kostelů, radnic, cechů, tržnic ulice vystihovala nejvíce obraz daného města. Domy byly postaveny blízko vedle sebe, cesty byly bez dlažby a kanalizačního systému. Ulice byla dějištěm většiny každodenních činností: mistři a učni pracovali v dílnách nacházejících se v přízemní části domů, obchodníci nabízeli své zboží v obchodech a pouličních stáncích, po ulici procházeli vozy, domácí zvířata a hrající si děti pobíhali po březích vodního toku, který protékal přes město. Celkový obraz života ve městě dotvářel hluk a špína.

Domy středověkých měst byly obvykle postaveny z kamene nebo cihel (stavěly je na trámovou konstrukci). Jejich střechy pokrývaly tašky nebo břidlice. Stavby bohatších občanů měli dvě až tři podlaží, zatímco chudší bydleli v přízemních domech.
V přízemní části domů zámožnějších občanů se nacházela dílna nebo obchod. Nad nimi byla umístěna kuchyně a obytná plocha. Sklep pod domem sloužil pro skladovací účely.
Brány domů měli železné kování. Na každém podlaží se nacházelo několik oken směřujících na ulici, které byly zdrojem světla a čerstvého vzduchu. (Skleněné výplně měli pouze okna na stavbách aristokratů, nemajetní občané zakrývaly svá okna tkaninami.) Podlaha v jednotlivých místnostech byla ze dřeva nebo kamenných desek. Stěny pokojů byly vybělené (v případě zámožnějších občanů je pokrývaly ozdobné malby).

Související doplňky

Část města Budín

Úzké uličky a pestrobarevné domy dodávaly středověkým městům jedinečnou atmosféru.

Obytný most ve středověku (London Bridge, 16. století)

Během tudorovské éry bylo postaveno kolem 200 budov na obytném mostě přes řeku Temže.

Část ulice v Bratislavě (18.století)

Bratislava (Pozsony) bylo hlavním městem Uherského království v 18. století.

Černá smrt (Evropa, 1347-1353)

Mor, který byl rozširován pomocí bakterie, je jedna z nejsmrtelnějších infekčních nemocí v dějinách lidstva.

Benátky ve středověku

Benátky byly námořní velmoc a důležité centrum mořského obchodu.

Gutenbergova tiskárna (Mohuč, 15. století)

Podle magazínu Life Gutenbergův vynález je nejdůležitější událostí druhého tisíciletí.

Křižovatka

Zábavné a efektní animace procvičující orientaci v prostoru.

Londýnský Tower

Poutavá historie stavebního komplexu Tower se píše už téměř tisíc let.

Ragusa (Croatia, 16th century)

Today called Dubrovnik, this Croatian city is known for its spectacular architecture and beautiful location.

Selský dům

Tyto jednopodlažní sedlácké domy byly postaveny z bláta, dřeva a válkových cihel.

Středověká kovárna

Práce kovářů byla jedna z prvních povolání v dějinách lidstva a stala se ještě důležitějším během středověku.

Středověké oblékání západní Evropy (10-12. Století)

Oblečení odráží životní styl a kulturu obyvatel daného období a regionu.

Středověké oblékání západní Evropy (13. století)

Oblečení odráží životní styl a kulturu obyvatel daného období a regionu.

Středověké oblékání západní Evropy (14. století)

Oblečení odráží životní styl a kulturu obyvatel daného období a regionu.

Středověké oblékání západní Evropy (15. století)

Oblečení odráží životní styl a kulturu obyvatel daného období a regionu.

Středověké oblékání západní Evropy (5-10. století)

Oblečení odráží životní styl a kulturu obyvatel daného období a regionu.

Polní město (Uhersko)

Polní města se vyvinuly ze svobodných královských měst a staly se nejčastějším typem měst v Uhersku.

Added to your cart.