Caracallovy lázně (Řím, 3. století)

Caracallovy lázně (Řím, 3. století)

Nádherný lázeňský komplex římského císaře byl postaven ve 3. století.

Dějepis

Klíčová slova

Caracalla, teplo, koupel, Světové Dědictví, Řím, Római Birodalom, starověk, kultura, budova, struktura, mramor, mozaiková podlaha, frigidarium, apodyterium, tepidarium, podlahové topení, imperial období, architektura, monarcha, promenáda, historie

Související doplňky

Otázky

 • Je následující tvrzení pravdivé?\nStarověké římské lázně\nbyly v období císařství bezplatné.
 • Kdo nemohl používat starověké římské lázně?
 • Jaká místnost se nenacházela v běžných starověkých římských lázních?
 • Jaká místnost se nenacházela v běžných starověkých římských lázních?
 • Jaké služby nebyly dostupné v běžných starověkých římských lázních?
 • Která místnost se nacházela nejblíže ke vchodu lázní?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nStarověké římské lázně byly důležitým místem společenského života.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nKolem lázeňských budov se nenacházely obchody.
 • Jaký ozdobný prvek nebyl typický pro starověké římské lázně?
 • V čem se koupali římské ženy ve starověku?
 • Do které císařské dynastie patřil Caracalla?
 • Ve kterém století vládl Caracalla?
 • V blízkosti kterého starověkého římského města dal Caracalla postavit impozantní lázeňský komplex, který byl pojmenován po něm?
 • Kolik lidí mohlo být najednou v Caracallových lázních?
 • V průměru kolik lidí navštívilo lázně za den?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nO Caracallových lázních máme informace pouze ze starověkých historických záznamů.
 • Proč Caracallovy lázně fungovaly pouze do 6. století?
 • Na jaké ploše se rozprostíral lázeňský komplex\n (včetně vnějších zdí)?
 • V kolika cisternách uskladňovali\n vodu přiváděnou do lázní prostřednictvím vodovodního potrubí?
 • Jaké potrubí přepravovalo\n vodu z cisteren do jednotlivých místností?
 • Kolik pecí provozovaly\nv rámci topného systému?
 • V průměru kolik dřeva spálili v pecích za den?
 • Která místnost byla centrem lázní?
 • V místnosti s jakým vzduchem/vodou ukončovali svůj koupel návštěvníci?
 • V místnosti s jakým vzduchem/vodou začínali svůj koupel návštěvníci?
 • Kolik bazénů s teplou vodou bylo\nv caldarium?
 • Jaká byla celková délka chodbového systému vybudovaného pod zemí?
 • Pomocí čeho vytápěli\nstarověcí Římané podlahu a stěny?
 • Co se nacházelo pod místnostmi s podlahovým topením?
 • Jaký půdorys mělo caldarium v Caracallových lázních?
 • Obvykle z jakého materiálu byla zhotovena\npodlaha ve starověkých římských lázních?
 • Co znamená slovo mozaika?
 • Který výraz se vztahuje na starověké římské lázně?

Scénky

Související doplňky

Starověký římský obytný dům

Bohatí občané ve starověkém Římě vlastnili prostorné domy s rozmanitými formami půdorysu a mnoha místnostmi.

Diokleciánův palác (Split)

Tento palác s charakterem pevnosti dal postavit římský císař Dioklecián na pobřeží, v blízkosti svého rodiště.

Římští gladiátoři (2. století)

Gladiátoři byli bojovníci, kteří bojovali v římských arénách proti sobě a divokým zvířatům pro zábavu diváka.

Cella Septihcora (Pécs, Maďarsko, 4. století)

Budovy raně křesťanského hřbitova archeologicky jsou zajímavé ložiska.

Cella trichora (Pécs, Maďarsko)

Rano křesťanský hřbitov ve městě Pécs (Maďarsko) je významnou archeologickou lokalitou.

Circus Maximus (Řím, 1. století)

Tato obrovská aréna byla určena na pořádání vozových závodů.

Koloseum (Řím, 1. století)

Nejznámější a nejvelkolepější amfiteátr v starověkém Římě byl postaven v 1. století.

Konstantinův voják (4. století)

Prosperita východní části Římské říše se začala v průběhu první třetiny 4. století, za vlády císaře Konstantina.

Pantheon (Řím, 2. století)

„Chrám všech bohů“ byl postaven za vlády římského císaře Hadriána.

Pompeiovo divadlo (Řím, 1. století před Kr.)

Budova postavená římským státníkem byla jedním z prvních kamenných divadel "věčného města".

Provincie a města Římské říše

Tato animace vám představí dějiny Římské říše trvající několik století.

Pula Arena (Pula, 1st century)

The Pula Arena, located in present-day Croatia, was one of the largest Roman amphitheatres in the Antiquity.

Starověký římský vojenský tábor

Neustále rozšiřující se Římská říše vybudovala na obsazených územích stálé vojenské tábory.

Starověké římské obléhací stroje

Tyto technické nástroje starověcí Římané použili na dobývání pevnosti.

Titov vítězný oblouk (Řím, 1. století)

Vítězný oblouk byl postaven u vchodu do komplexu Forum Romanum na oslavu vítězství v Judeai.

Turecká lázeň (10. století)

Jedním z pozitivních vlivů turecké nadvlády byla stavba a zdomácnění se lázní.

Vodovod a silnice ze Starověkého Říma

Vynikající silnice a vodovody, které pokrývaly celou Římskou říši odrážejí civilizační vyspělost říše.

Oltář míru (Řím, 1. storočie př. Kr.)

ento obrovský oltář byl postaven prvním císařem a je jedním z nejvýznamnějších děl starověkého římského umění.

Starověký římský senátor a jeho manželka

Senátoři, kteří byli členy nejvyšší společenské třídy starověkého Říma, nosili tógy s purpurovým lemem.

Added to your cart.