Bróm-, fluór-, chlormethan (CHClBrF)

Bróm-, fluór-, chlormethan (CHClBrF)

"Molekula má dva enantiomery: stereoizomery, které jsou si navzájem zrcadlovým obrazem ale zrcadlový obraz není totožný s původním objektem. "

Chemie

Klíčová slova

Bromofluorochloromethane, chirality, Optická izomerie, alkylhalogenid, halogen obsahující organické sloučeniny, stereogenního, enantiomer, zrcadlový obraz, ústava, centrum chirality, ligand, organický, chemie

Související doplňky

Scénky

Související doplňky

Optická izomerie

Zrcadlový obraz izomerů asymetrických tvarů a těles se nepřekrývají.

Chlor (Cl₂)

Je jedním z halogenů, je Žluto-zelený jedovatý plyn se silným zápachem.

Chlorace metanu pomocí substituční reakce

V průběhu substituční reakce vodíkové atomy metanu jsou substituovány atomy chloru jako vedlejší produkt vzniká chlorovodík.

Chlormethan (methylchlorid) (CH₃Cl)

Směs chloru a metanu reaguje, pokud ji zahříváme a vzniká chlormethan.

Dichlormethan (CH₂Cl₂)

Vyrábí se reakcí metanu s plynným chlorem a používá se jako rozpouštědlo.

Fluor (F₂)

Je to toxický, svetlozelenožltý plyn, první člen řady halogenů. Je nejreaktivnější plyn. Jeho nejznámější sloučeninou je teflon.

Fluorid boritý (BF₃)

Je to bezbarvý plyn má ostrý štiplavý zápach. Hustota plynu je dvakrát větší než hustota vzduchu.

Konformace etanu

Nezákrytová konformace ethanu je stabilnější než zákrytová konformace.

Metan (CH₄)

První člen homologické řady alkanů.

Metylformiát (C₂H₄O₂)

Je to ester kyseliny mravenčí a ethanolu, a je těkavá látka některých druhů ovoce.

Adice

Adice je organická chemická reakce, při které se dvě a více molekul spojuje do jedné velké bez vytváření vedlejšího produktu.

Added to your cart.