Brom (Br₂)

Brom (Br₂)

Je jedním z halogenů, způsobuje vážné podráždění kůže.

Chemie

Klíčová slova

Bróm, homonukleární molekula, halogen, apolární, kovalentní vazba, jednoduchá vazba, sigma vazba, jedovatý, brom voda, nenasycenost, bromidového iontu, chemie

Související doplňky

Adice

Adice je organická chemická reakce, při které se dvě a více molekul spojuje do jedné velké bez vytváření vedlejšího produktu.

Bromovodík (HBr)

e to jeden z halogenovodíky. Je neorganický, používá se pro výrobu alkylových bromidů.

Chlor (Cl₂)

Je jedním z halogenů, je Žluto-zelený jedovatý plyn se silným zápachem.

Fluor (F₂)

Je to toxický, svetlozelenožltý plyn, první člen řady halogenů. Je nejreaktivnější plyn. Jeho nejznámější sloučeninou je teflon.

Jód (I₂)

Pevná, šedá látka, která sublimuje při zahřívání. Jodová tinktura je roztok jódu v lihu.

Jódový křišťál

Pevná, šedá látka, která sublimuje při zahřívání. Jodová tinktura je roztok jódu v lihu.

Porovnání halogenů

Halogeny je souhrnný název pro prvky VII. skupiny periodické tabulky prvků. Patří sem fluor, chlor, brom, jod a astat.

Added to your cart.