Blýskání

Blesk je elektrický výboj vznikající v atmosféře, který je doprovázen emisí světla a hřměním.

Související doplňky

Tsunami

Vlny tsunami jsou až několik metrů vysoké vlny s obrovskou ničivou silou.

Erodované kerné pohoří

Téměř všude na světě se můžeme setkat s pozůstatky Variské a Kaledonské horské soustavy.

Zemní plyn a ropa

Zemní plyn a ropa jsou nyní důležitými zdroji energie a surovinami.

Vodopád

Vodopád je příkrý až svislý stupeň v říčním korytě, přes který přepadá vodní tok.

The formation of the Andes

Az Andok két kőzetlemez – egy óceáni és egy szárazföldi – ütközésénél jött létre.

Sedimentární horniny

Věděli jste, že tři čtvrtiny naší Země pokrývají usazené horniny?

The River System of the Amazon

A Föld legbővizűbb folyama, az Amazonas és vízgyűjtő területének a bemutatása.

Horká skvrna

Horké skvrny jsou oblasti zemské kůře, kde magma často stoupá na povrch a způsobuje...

Added to your cart.