Blýskání

Blesk je elektrický výboj vznikající v atmosféře, který je doprovázen emisí světla a hřměním.

Související doplňky

Mořský svět

Moře a oceány pokrývají téměř tři čtvrtiny zemského povrchu. 97,5% celkové hydrosféry tvoří...

Sopečná činnost

Během sopečné činnosti vystupuje ze zemské kůry na povrch magma.

Ozonová vrstva

Ozonová vrstva filtruje nebezpečné UV záření přicházející ze Slunce, proto je nezbytná...

Horká skvrna

Horké skvrny jsou oblasti zemské kůře, kde magma často stoupá na povrch a způsobuje...

Tundra: ledová pustina lemovaná zelení

Skutečně je tundra taková chladná a zpustlá, jak si to představuje mnoho lidí?

Mořské proudy

Mořské proudy tvoří velký dopravníkový oceánský pás, který ve výrazné míře ovlivňuje...

Africa – The Climatic Anatomy of a Continent

Az afrikai kontinens vízszintes és függőleges éghajlati övezeteinek bemutatása.

Erodované kerné pohoří

Téměř všude na světě se můžeme setkat s pozůstatky Variské a Kaledonské horské soustavy.

Added to your cart.