Blýskání

Blesk je elektrický výboj vznikající v atmosféře, který je doprovázen emisí světla a hřměním.

Související doplňky

Erodované kerné pohoří

Téměř všude na světě se můžeme setkat s pozůstatky Variské a Kaledonské horské soustavy.

Pravěké Pompeje

Ve střední Evropě, v severní části Maďarska najdeme malou vesničku, která ukrývá výjimečné poklady.

Horká skvrna

Horké skvrny jsou oblasti zemské kůře, kde magma často stoupá na povrch a způsobuje...

Eolická krajinotvorná činnost na pobřežích a v stepích

Vítr, jako vnější síla, hraje důležitou roli při formování pobřeží a stepí.

Terestrické planety

Planety Merkur, Venuše, Země a Mars se formovaly podobným způsobem, ale pouze na naší Zemi se...

Zatmění Slunce, zatmění Měsíce

Když se Země, Slunce a Měsíc dostanou do jedné přímky, můžeme zpozorovat zajímavý astronomický úkaz.

Afrika - The geological anatomy of a continent

Az afrikai kontinens földtani formálódása és földrajzi felosztása.

Vrása (pokročilý)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Added to your cart.