Blýskání

Blesk je elektrický výboj vznikající v atmosféře, který je doprovázen emisí světla a hřměním.

Související doplňky

Vrásnění (střední)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Horká skvrna

Horké skvrny jsou oblasti zemské kůře, kde magma často stoupá na povrch a způsobuje...

Vápenec

Vápenec je usazenou horninou s vysokým obsahem uhličitanu vápenatého.

Travertine Terraces

Find out the secret of the unique beauty of travertine terraces.

Erodované kerné pohoří

Téměř všude na světě se můžeme setkat s pozůstatky Variské a Kaledonské horské soustavy.

Tornádo

Tornáda mají krátkou životnost, ale o to větší sílu, která dokáže způsobit obrovské škody.

Nerosty

Horniny se skládají z nerostů, které se v přírodě nacházejí i v čisté formě.

Sněžná čára

Po překročení jisté výšky sníh nikdy netaje, a to ani v létě.

Added to your cart.