Blýskání

Blesk je elektrický výboj vznikající v atmosféře, který je doprovázen emisí světla a hřměním.

Související doplňky

Nerosty

Horniny se skládají z nerostů, které se v přírodě nacházejí i v čisté formě.

Sopečná činnost

Během sopečné činnosti vystupuje ze zemské kůry na povrch magma.

Mořský svět

Moře a oceány pokrývají téměř tři čtvrtiny zemského povrchu. 97,5% celkové hydrosféry tvoří...

Sedimentární horniny

Věděli jste, že tři čtvrtiny naší Země pokrývají usazené horniny?

Vznik oblaků

Když teplota ochlazujícího se vzduchu dosáhne rosný bod, nadbytečná vodní pára se kondenzuje.

Tektonické desky

Tektonické desky se mohou pohybovat vzájemně vůči sobě.

Typy jezer

Na naší planetě se vyskytují různé formy stojatých vod. Podívejme se, do jakých skupin je můžeme...

Krajina formována mořem

Mořská voda, jako vnější síla, hraje důležitou roli v rámci formování mořského pobřeží.

Added to your cart.