Blýskání

Blýskání

Blesk je elektrický výboj vznikající v atmosféře, který je doprovázen emisí světla a hřměním.

Zeměpis

Klíčová slova

blesk, elektřina, výtok, hrom, light jev, kladný náboj, záporný náboj, krystalek ledu, plazma, hromosvod, bouře, počasí, oblak, cloud formace, srážky, déšť, krupobití, Led, meteorologie, elektrostatika, zeměpis

Související doplňky

Otázky

 • V jaké vzdálenosti je od nás blesk, pokud mezi zpozorováním blesku a hřměním uplynulo 5 sekund?
 • Kdo dokázal jako první, že oblaky disponují elektrickým nábojem?
 • Podle řecké mytologie který bůh je odpovědný za blesky a hromy?
 • Co se vytvoří ve vzduchu během blýskání?
 • V průměru kolik blesků se vytvoří ročně v atmosféře naší Země?
 • Ve kterém ročním období se v mírném pásmu nejčastěji vyskytují blesky?
 • Co platí pro blesk typu oblak-zem?
 • Co způsobuje hřmění podle moderní vědy?
 • Co platí pro bouřkový oblak?
 • Jaká síla určuje pohyb krystalků ledu v bouřkovém oblaku?
 • Co je ionizace?
 • Na jakou teplotu umí zahřát blesk okolní vzduch?
 • Které tvrzení je pravdivé?
 • Které tvrzení není pravdivé?
 • Kde se doporučuje zdržovat se během blýskání?
 • Jaká vlastnost charakterizuje materiál, ze kterého se vyrábí hromosvod?
 • Který je nadoblačným světelným úkazem?

Scénky

Typy blesků

Blesky jsou jedním z nejpoutavějších jevů naší atmosféry.

Blesky můžeme rozdělit podle místa jejich vzniku. Blesky, které se tvoří mezi oblaky jsou většinou vodorovné a jejich délka může dosahovat i 40-50 km. Blesky, které se tvoří v rámci jednoho oblaku dosahují délky pouze několika kilometrů. Jedná se pouze o krátké záblesky, kdy nevidíme větve blesku. Tyto dva typy jsou nejčastější: 65-75% všech zpozorovaných blesků patří k těmto dvěma typům. Blesk typu oblak-vzduch je relativně vzácný. Nejpoutavější jsou blesky typu oblak-zem. Jejich délka dosahuje několik kilometrů.

Vznik

Moderní vědecké vysvětlení blesků bylo založeno na experimentech amerického přírodního vědce Benjamina Franklina, který v roce 1752 pustil papírového draka do bouřkového oblaku, aby dokázal, že v oblaku se během blýskání nahromadí elektrický náboj.

Podle dnešních poznatků pára tvořící oblak ve velké výšce zamrzá. Pohyb vzniklých krystalků ledu určuje vztlaková síla zajišťována stoupajícím teplým vzduchem a gravitační síla. Kvůli protichůdným silám jsou krystalky ledu v neustálém pohybu a otírají se o sebe, což způsobuje, že se elektrostaticky nabíjejí. Ve většině případů krystalky ledu pohybující se směrem dolů mají záporný náboj a krystalky ledu pohybující se směrem nahoru mají kladný náboj. V horní části oblaku se stává dominantním kladný náboj, zatímco v dolní části záporný. Záporný náboj nahromaděný v dolní části oblaku odpuzuje záporně nabité částice nacházející se přímo pod zemským povrchem. Kvůli odpuzování se zemský povrch stává kladně nabitým. To způsobuje vznik rozdílu elektrického potenciálu mezi oblakem a zemským povrchem. Napětí se pak vyrovná ve formě blesků.

Průvodní jevy

Během blýskání vzniká plazma, která je tvořena kladně nabitými částicemi a volně se pohybujícími záporně nabitými částicemi s velkou energií.
Indukované záporně nabité částice se po jistém čase vrátí do výchozího stavu. Během toho svou energii uvolní do prostředí prostřednictvím emise světla a tepla. Vznikající fotony vidíme ve formě záblesků světla.

Vzniklá plazma umí velmi rychle ohřát okolní vzduch. Jeho teplota může dosáhnout i 30 000 °C. Tehdy se objem horkého vzduchu náhle zvětší. Jelikož se plazma ztratí za zlomek sekundy, vzduch rychle vychladne. Velmi rychlé zvětšení a zmenšení objemu vzduchu probíhá za zvuku připomínajícího explozi, který nazýváme hřměním.

Nadoblačné blesky

V případě silného blýskání záblesky světla se mohou vytvořit i nad oblaky. Předpokládá se, že příčinou jejich vzniku je to, že blesky vytvářejí elektrické pole mezi bouřkovým oblakem a ionosférou, což vede k elektrickému výboji. Krátké záblesky vznikající při nízkém atmosférickém tlaku byly pojmenovány podle jejich barvy a tvaru. Červený skřítek má obvykle tvar sloupu nebo medúzy. Modrý výtrysk vychází z vrchu bouřkového oblaku, je zářivější než červený skřítek a má modrou barvu. Elf je častým průvodním jevem červeného skřítka a vytváří prstenec s obrovským průměrem.

Frekvence

Ročně v atmosféře Země vznikne 1,5 miliardy blesků, jejichž rozložení je nerovnoměrné. S mnohem větší pravděpodobností vznikají nad souší a jsou charakteristické zejména pro tropické oblasti. V polárních oblastech se vyskytují vzácně. V mírném pásmu se objevují nejčastěji během léta.

V germánské mytologii je za blesky odpovědný Thór a v řecké mytologii Zeus. V náboženském světě mnoha národů ještě i dnes považují blesky za trest bohů.

Blesky mohou být i velmi nebezpečné. Na celém světě každoročně zemře na zasažení bleskem několik tisíců lidí, respektive vzniká mnoho požárů způsobených bleskem.
Během blýskání se doporučuje zdržovat se v autě nebo nějaké budově. Pokud to není možné, každopádně je třeba se vyhnout vrcholem kopců, osamělým a na kraji lesa stojícím stromům.
Vysoké budovy lze ochránit odborně nainstalovaným kovovým hromosvodem, který odvede elektrický náboj blesku a ochrání budovu před poškozením.

Vyprávění

Blesky jsou jedním z nejpoutavějších jevů naší atmosféry.

Blesky můžeme rozdělit podle místa jejich vzniku. Blesky, které se tvoří mezi oblaky jsou většinou vodorovné a jejich délka může dosahovat i 40-50 km. Blesky, které se tvoří v rámci jednoho oblaku dosahují délky pouze několika kilometrů. Jedná se pouze o krátké záblesky, kdy nevidíme větve blesku. Tyto dva typy jsou nejčastější: 65-75% všech zpozorovaných blesků patří k těmto dvěma typům. Blesk typu oblak-vzduch je relativně vzácný. Nejpoutavější jsou blesky typu oblak-zem. Jejich délka dosahuje několik kilometrů.

Moderní vědecké vysvětlení blesků bylo založeno na experimentech amerického přírodního vědce Benjamina Franklina, který v roce 1752 pustil papírového draka do bouřkového oblaku, aby dokázal, že v oblaku se během blýskání nahromadí elektrický náboj.

Podle dnešních poznatků pára tvořící oblak ve velké výšce zamrzá. Pohyb vzniklých krystalků ledu určuje vztlaková síla zajišťována stoupajícím teplým vzduchem a gravitační síla. Kvůli protichůdným silám jsou krystalky ledu v neustálém pohybu a otírají se o sebe, což způsobuje, že se elektrostaticky nabíjejí. Ve většině případů krystalky ledu pohybující se směrem dolů mají záporný náboj a krystalky ledu pohybující se směrem nahoru mají kladný náboj. V horní části oblaku se stává dominantním kladný náboj, zatímco v dolní části záporný. Záporný náboj nahromaděný v dolní části oblaku odpuzuje záporně nabité částice nacházející se přímo pod zemským povrchem. Kvůli odpuzování se zemský povrch stává kladně nabitým. To způsobuje vznik rozdílu elektrického potenciálu mezi oblakem a zemským povrchem. Napětí se pak vyrovná ve formě blesků.

Během blýskání vzniká plazma, která je tvořena kladně nabitými částicemi a volně se pohybujícími záporně nabitými částicemi s velkou energií.
Indukované záporně nabité částice se po jistém čase vrátí do výchozího stavu. Během toho svou energii uvolní do prostředí prostřednictvím emise světla a tepla. Vznikající fotony vidíme ve formě záblesků světla.

Vzniklá plazma umí velmi rychle ohřát okolní vzduch. Jeho teplota může dosáhnout i 30 000 °C. Tehdy se objem horkého vzduchu náhle zvětší. Jelikož se plazma ztratí za zlomek sekundy, vzduch rychle vychladne. Velmi rychlé zvětšení a zmenšení objemu vzduchu probíhá za zvuku připomínajícího explozi, který nazýváme hřměním.

V případě silného blýskání záblesky světla se mohou vytvořit i nad oblaky. Předpokládá se, že příčinou jejich vzniku je to, že blesky vytvářejí elektrické pole mezi bouřkovým oblakem a ionosférou, což vede k elektrickému výboji. Krátké záblesky vznikající při nízkém atmosférickém tlaku byly pojmenovány podle jejich barvy a tvaru. Červený skřítek má obvykle tvar sloupu nebo medúzy. Modrý výtrysk vychází z vrchu bouřkového oblaku, je zářivější než červený skřítek a má modrou barvu. Elf je častým průvodním jevem červeného skřítka a vytváří prstenec s obrovským průměrem.

Ročně v atmosféře Země vznikne 1,5 miliardy blesků, jejichž rozložení je nerovnoměrné. S mnohem větší pravděpodobností vznikají nad souší a jsou charakteristické zejména pro tropické oblasti. V polárních oblastech se vyskytují vzácně. V mírném pásmu se objevují nejčastěji během léta.

V germánské mytologii je za blesky odpovědný Thór a v řecké mytologii Zeus. V náboženském světě mnoha národů ještě i dnes považují blesky za trest bohů.

Blesky mohou být i velmi nebezpečné. Na celém světě každoročně zemře na zasažení bleskem několik tisíců lidí, respektive vzniká mnoho požárů způsobených bleskem.
Během blýskání se doporučuje zdržovat se v autě nebo nějaké budově. Pokud to není možné, každopádně je třeba se vyhnout vrcholem kopců, osamělým a na kraji lesa stojícím stromům.
Vysoké budovy lze ochránit odborně nainstalovaným kovovým hromosvodem, který odvede elektrický náboj blesku a ochrání budovu před poškozením.

Související doplňky

Po stopách deště - Savany

Flóra a fauna savan se přizpůsobuje podnebí.

Magnetické pole Země

Jižní a severní magnetické pole Země se nachází blízko severního a jižního zeměpisného pólu.

Vrásnění (střední)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Řeky a formování zemského povrchu

Řeky mají důležitou roli při formování zemského povrchu: způsobují erozi, odplavují a...

Pravěké Pompeje

Ve střední Evropě, v severní části Maďarska najdeme malou vesničku, která ukrývá výjimečné poklady.

Tsunami

Vlny tsunami jsou až několik metrů vysoké vlny s obrovskou ničivou silou.

Afrika - Klimatická anatomie kontinentu

Podnební pásma a výšková pásmovitost afrického kontinentu.

Atmosféra

Na naší planetě jsme všude obklopeni atmosférou. Její přítomnost považujeme za tak přirozenou,...

Added to your cart.