Bitva u Gaugamél (331 před Kr.)

Bitva u Gaugamél (331 před Kr.)

V bitvě, která se považuje za mistrovské dílo taktiky, Alexandr Veliký sklidil rozhodující vítězství nad Peršany.

Dějepis

Klíčová slova

Bitva u Gaugamél, Alexandr Veliký, Alexandr III., Dareios III., 331 př. Kr., Gaugaméla, Makedonská říše, Perská říše, Peršané, Makedonci, Helénové, falanga, hoplites nošení, lučištníci, bojové vozy, hetairos, pěchota, jezdectvo, Béssos, Parmenión, Mazeus, válečné slony, 4. století před Kr., vojenská kampaň, souboj, Vojenská historie, strategie, taktika, historie, starověk, Irák

Související doplňky

Scénky

Gaugaméla

 • makedonsko-řecké vojsko
 • Perské vojsko

Alexandr III. svou legendární výpravu začal v roce 334 před Kr. s cílem dobytí Perské říše.
Rozhodující souboj se mezi dvěma vojsky odehrál na nížině u Gaugamél. Boj, který se často zmiňuje jako Alexandrovo „mistrovské dílo taktiky“, se i přes poměrem sil skončil vítězstvím Makedonců.

Perský panovník utekl z bojiště, ale Alexandr ho pronásledoval. Nakonec Bessos, satrapa Baktrie smrtelně poranil Dareia III. Alexandr mrtvé tělo dal odnést do Persepolisu, kde jeho největšího nepřítele pochovali v rámci obřadu hodného krále. Jeho vrah, Bessos však dostal krutý trest.

Makedonsko-řecké vojsko

 • obranné levé křídlo (Parmenion)
 • šikmá falanga
 • zadní pomocná falanga
 • útočící pravé křídlo (Alexandr Veliký a hetairové)

Hetairové

Na vítězstvích Alexandra Velikého se ve velké míře podílely i těžcí jezdci. "Královští společníci" byli synové makedonských šlechticů, skutečná elitní jednotka. V bitvách vždy bojovali pod osobním velením Alexandra.

Perské vojsko

 • levé křídlo (jezdci, Béssos)
 • bojové vozy (Dareios III.) a bojové slony
 • perská pěchota
 • pravé křídlo (jezdci, Mazaeus)

Starověké tanky

Používání bojových slonů sahá do 2. tisíciletí před Kr. Peršané převzali tento taktický prvek pravděpodobně od Indů. U Gaugamél nasadili proti makedonskému vojsku 15 slonů. V předvečer bitvy kvůli slonem i sám Alexandr nabídl Fobovi (byl mytologickým ztělesněním strachu) oběť.

Průběh bitvy

 • obranné levé křídlo
 • šikmá falanga
 • zadní pomocná falanga
 • útočící pravé křídlo
 • levé křídlo
 • bojové vozy a slony
 • perská pěchota
 • pravé křídlo

Vyprávění

Průběh bitvy

1. fáze

Makedonská „šikmá falanga“ se pustila směrem k perskému vojsku. Jeho bojové vozy a slony jich nevěděli zastavit.

2. fáze

Obchvatný manévr perského levého křídla byl rovněž neúspěšný. Alexandr Veliký se svými hetairy prorazil slabé body perské bojové linie.

3. fáze

Několik jednotek perského vojska prorazilo přes falangu a dostaly se do makedonského tábora. Perské jezdectví napadlo makedonské levé křídlo.

4. fáze

Těžké jezdectví Alexandra Velikého napadlo perské jezdectví zezadu. Dareios III. po ztrátě poháněče vozu utekl z bojiště.

Související doplňky

Makedonský voják (4. století př. Kr.)

Vojáci starověkého Makedonského království byly široko daleko obávanými vojáky.

Perský bojovník (5. století př. Kr.)

Vynikající lukostřelci byli obávanými bojovníky perského vojska.

Řecká a Makedonská falanga

Falanga byla starověká vojenská formace řecké pěchoty.

Bitva u Issey (333 př. Kr.)

Bitva skončila drtivým vítězstvím Makedonského vojska nad obrovskou perskou armádou vedenou Dareiom III.

Makedonie (Makedonská říše)

Legendární panovník a vojevůdce, Alexandr Veliký vytvořil obrovskou říši.

Perský panovník (5. století př. Kr.)

Panovníci staroperské říše byli slavní díky velikosti říše a bohatství.

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Makedonská obléhací věž (4. století př. Kr.)

Pomocí tohoto nástroje vojsko Alexandra Velikého úspěšně obléhalo i opevněná místa.

Historická topografie (bitvy, univerzitní historie)

Vyznačte místa významných bitev v historii na slepé mapě.

Added to your cart.