Bitva u Actia (31 před Kr.)

Bitva u Actia (31 před Kr.)

V bitvě u břehů Hellasu Octavianus sklidil rozhodující vítězství nad Antoniem.

Dějepis

Klíčová slova

bitva u Actia, Kleopatra VII., Antonius, Octavianus, Actium, Augustus, Quinquereme, 31 před Kr., Római Birodalom, Druhý triumvirát, námořní bitva, republika, Hellas, Egypt, Řím, námořní válka, Válečná loď, flotila, souboj, Vojenská historie, historie, starověk

Související doplňky

Scénky

Actium

 • Octavianova flotila
 • Antoniova a Kleopatřina flotila
 • Bitva u Actia
 • Jónské moře
 • Octavianův tábor
 • Antoniův tábor

Občanská válka na moři: bitva u Actia

Po atentátu na Iulia Caesara v Římské republice vypukla občanská válka. V boji o moc zůstali nakonec dva: Marcus Antonius a Octavianus. Antonia podporovala egyptská panovnice, Kleopatra VII. a Octaviana zas římský senát. Rozhodující srážka boje o autokracii se odehrála u Actia.

Quinqueréma

Tato typická válečná loď helénistického období měla tři řady vesel. Pětka, která je v názvu tohoto typu lodě, poukazuje na to, že ve dvou horních řadách každé veslo táhly 2 veslaři, zatímco ve spodním řadě 1 veslař. Její hlavní zbraní byl ostrý bronzový výběžek a kromě toho často byla vybavena i katapulty. Spouštěcí můstek, který úspěšně používali během punských válek, však už přestali používat, protože během bouřky se lodi kvůli němu často převrátili.

Octavianova flotila

 • levé křídlo (Agrippa)
 • hlavní voj (L. Arruntius)
 • pravé křídlo (Octavianus)

Octavianův osud

Po vítězství u Actia na scéně zůstal pouze Octavianus. Caesarův adoptovaný syn, který panoval pod jménem Augustus, nastolil autokracii v republikové podobě. Jeho principát znamenal začátek římského císařství.

Antoniova a Kleopatřina flotila

 • pravé křídlo (Antonius)
 • levé křídlo (G. Sosius)
 • Kleopatřina flotila

Osud Marca Antonia

Antonius utekl do Egypta. Velitele, který byl dříve velmi oblíbený, po potupné porážce opustili jeho vojáci. Dezertovalo 19 pěchotních legií a 12 tisíc jezdců. Antonius, který ztratil podporu svých vojáků, spáchal sebevraždu.

Osud Kleopatry VII.

Kleopatra během boje utekla zpět do Egypta. Po Antoniově smrti vyjednávala s Octavianem, ale nepřijala jeho ponižující podmínky a spáchala sebevraždu.

Průběh bitvy

 • Octavianova flotila
 • Antoniova a Kleopatřina flotila
 • Bitva u Actia
 • Octavianův tábor
 • Antoniův tábor
 • levé křídlo (Agrippa)
 • hlavní voj (L. Arruntius)
 • pravé křídlo (Octavianus)
 • pravé křídlo (Antonius)
 • levé křídlo (G. Sosius)
 • Kleopatřina flotila
 • pravé křídlo
 • Antonius

Vyprávění

Octavianus a Antonius postavili své tábory na opačných stranách zálivu. Octavianova flotila pod vedením Marca Vipsania Agrippy zablokovala vstup do zálivu.

Kvůli epidemii a nedostatku potravy v táboře se Antonius rozhodl pro výboj. Útok začalo levé křídlo jeho flotily.

Agrippa vydal levému křídlu rozkaz na obklíčení. Tím se však ve středu vytvořila mezera, přes kterou mohli uniknout Kleopatřiny lodě.

Antonius, který vedl pravé křídlo, přestoupil na menší loď a utekl. Po tomto činu se vzdali i jeho bojeschopné lodě.

Související doplňky

Quinquereme (3. století př. Kr.)

Je typickou válečnou lodí helénistického období s několika řadami vesel.

Římský voják (1. století př. Kr.)

Římské vojsko tvořili vysoce kvalifikovaní a dobře vybaveni žoldáci.

Starověký římský vojenský tábor

Neustále rozšiřující se Římská říše vybudovala na obsazených územích stálé vojenské tábory.

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Oltář míru (Řím, 1. storočie př. Kr.)

ento obrovský oltář byl postaven prvním císařem a je jedním z nejvýznamnějších děl starověkého římského umění.

Provincie a města Římské říše

Tato animace vám představí dějiny Římské říše trvající několik století.

Starověká Egyptská plachetnice

Říční a námořní lodě starověkých Egypťanů byly jednosťažňové plachetnice vybavené vesly.

Bitva při Jutsku (1916)

Tato bitva mezi Německem a Spojeným královstvím byla největší námořní bitva první světové války.

Bitva u Lepanta (1571)

Flotila Svaté ligy v proslulé mořské bitvě porazila Osmanská flotilu.

Bitva u Midway (1942)

Jedna z největších bitev druhé světové války se ukázala být bodem obratu pacifické dějiště války.

Bitva u Salamíny (480 př.Kr.)

Taktika řeckého loďstva a rychlost těchto lodí zajistily vítězství Řekům.

Bitva u Trafalgaru (1805)

Během napoleonských válek anglické válečné loďstvo vedené admirálem Nelsonem porazilo španělsko-francouzskou válečnou flotilu.

Historická topografie (bitvy, univerzitní historie)

Vyznačte místa významných bitev v historii na slepé mapě.

Added to your cart.