Bitva při Jutsku (1916)

Bitva při Jutsku (1916)

Tato bitva mezi Německem a Spojeným královstvím byla největší námořní bitva první světové války.

Dějepis

Klíčová slova

Bitva u Jutska, námořní bitva, Beatty, von Hipper, Jellicoe, Válečná loď, flotila, světová válka, křižník, Němec, Britský, souboj, loď vedení, velitel, Němci, historie

Související doplňky

Scénky

Související doplňky

Bitva u Actia (31 před Kr.)

V bitvě u břehů Hellasu Octavianus sklidil rozhodující vítězství nad Antoniem.

Bitva u Lepanta (1571)

Flotila Svaté ligy v proslulé mořské bitvě porazila Osmanská flotilu.

Bitva u Midway (1942)

Jedna z největších bitev druhé světové války se ukázala být bodem obratu pacifické dějiště války.

Bitva u Trafalgaru (1805)

Během napoleonských válek anglické válečné loďstvo vedené admirálem Nelsonem porazilo španělsko-francouzskou válečnou flotilu.

Francouzský voják (1. světová válka)

Během 1. světové války Francie bylo součástí vojenské aliance Dohoda (Antante).

Obrněná auta (1. světová válka)

Tanky, vyvinuté v polovině 10-tých let 20. století, se staly rychle nejdůležitějšími zbraněmi pozemních vojenských operací.

Ponorka SM U-35 (Německo, 1912)

Ponorky hrály důležitou roli v námořní válce už v první světové válce.

Zbraně (1. světová válka)

První světová válka přinesla mnoho zásadních změn ve vojenské technice, vzhledem k vývoji nových zbraní.

Bitva u Hastingsu (1066)

Vilém Dobyvatel normanský vévoda v této rozhodující bitvě zvítězil nad Anglosasy, později jako král upevnil svou moc v Anglii.

Bitva u Pearl Harbor (1941)

USA vstoupily do 2. světové války po ničivém útoku japonské armády.

Bitva u Zamy (202 př.Kr.)

Během druhé punské války římská armáda vedená Sciponom porazila v Africe kartaginské vojsko pod velením Hannibala.

Historická topografie (bitvy, univerzitní historie)

Vyznačte místa významných bitev v historii na slepé mapě.

Maďarská vojenská lest (9-10. století)

Jezdecké kočovné národy dlouho účinně používali způsob lsti prostírající útěk a pak lest, kterou předstírali obklíčení protivníka.

Added to your cart.