Bioplynová elektrárna

Bioplyn může být vyroben z organického materiálu (hnůj, rostlinné odpady, organické odpady) pomocí bakterií. Bioplyn je směs metanu a oxidu uhličitého; hořící metan produkuje energii.

Související doplňky

Cesta ke vzniku globální ekonomiky

Lidstvo prošlo velkou cestu od soukromého obchodování po vznik globální ekonomiky.

Odlesňování

Odlesňování má mnoho negativních dopadů na životní prostředí.

Znečištění životního prostředí

Přímý negativní vliv lidstva na životní prostředí se nazývá znečištění.

Břidlicový plyn

Tato animace vysvětluje technologii těžby břidlicového plynu.

Promíchávání evropských národů

Během několika tisíciletí se v Evropě usadilo mnoho národů. Jejich způsob života se přizpůsobil...

Expedice Mars

Kosmické sondy a Mars vozítka zkoumají strukturu Marsu a případné stopy života.

Přílivová elektrárna

Přílivové elektrárny využívají denní kolísání hladiny vody na výrobu elektrické energie.

The distribution of food on Earth

Much more food is produced on Earth than is required to feed the population. While most people...

Added to your cart.