Berlínská zeď (1961-1989)

Berlínská zeď (1961-1989)

Zeď je symbolem rozdělení a útlaku, která rozdělila nejen město, ale i rodiny.

Dějepis

Klíčová slova

Berlínská zeď, Berlín, stěna, Západní Berlín, Východní Berlín, SRN, GDR, Studená Válka, velmoc, symbol, Rám, hlavní město, komunismus, socialismus, východní, Západ, blokáda, Berlín blokáda, betonová zeď, rozhledna, útlak, Německo, historie, symbolický, utlačovaných

Související doplňky

Otázky

 • Kdy vznikla Německá spolková republika (NSR)?
 • Kdy vznikla Německá demokratická republika (NDR)?
 • Která velmoc neměla vlastní zónu v Berlíně?
 • Kdy se konala berlínská blokáda?
 • Kdo inicioval blokádu proti Berlínu?
 • Jak zajišťovaly USA a jejich spojenci zásobování obklíčeného Západního Berlína?
 • Kterou část Berlína obklíčili Sověti během blokády?
 • Na kolik zón rozdělily Berlín vítězné spojenecké mocnosti?
 • Ke které zemi byl přiřazen Západní Berlín?
 • Jak nazýváme období, kdy se vyostřila situace mezi USA a Sovětským svazem, ale nevedla k vojenskému zásahu?
 • Kdy byla založena Severoatlantická aliance (NATO)?
 • Jaký typ organizace je NATO?
 • Kdy byla uzavřena\nVaršavská smlouva?
 • Jaký typ organizace představovala Varšavská smlouva?
 • Která událost se neodehrála během studené války?
 • Která důležitá osobnost\nzemřela v roce 1953?
 • Za co považovalo sovětské vedení přijetí NSR do NATO?
 • Co se stalo v tom roce, kdy NSR byla přijata do NATO?
 • Kdy byla NSR přijata\ndo NATO?
 • Co bylo hlavním důvodem postavení Berlínské zdi?
 • Ve kterém roce byla postavena Berlínská zeď?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nNěkolika lidem se podařilo utéct přes Berlínskou zeď do Západního Berlína.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nBerlínská zeď byla postavena\nkolem Východního Berlína.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nBerlínská zeď rozdělila mnoho rodin.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nNa Berlínské zdi nebyly vytvořeny žádné průchody.
 • Kdy byla zhroucená Berlínská zeď?
 • Což nebylo součástí systému Berlínské zdi?
 • Což nebylo součástí systému Berlínské zdi?
 • Jakou barvu měla východní část Berlínské zdi?
 • Jak vysoká byla Berlínská zeď?
 • Kolik vojáků z NDR bylo ve službě při Berlínské zdi během běžného dne?
 • Jak se jmenoval jeden z nejznámějších hraničních přechodů Berlínské zdi, který byl pod kontrolou Američanů?
 • Jaká pozoruhodnost se nachází na západní straně Berlínské zdi?
 • Jak se nikomu z Východního Německa nepodařilo projít přes Berlínskou zeď?

Scénky

Berlínská zeď

Rozdělení Berlína: Zeď

Ukončení II. světové války v roce 1945 a vítězství spojeneckých mocností přineslo obrovské změny do života německého národa.
Země byla rozdělena a hlavní město, Berlín přiřazen k východní části se rozpadl na okupační zóny (sovětskou, francouzskou, americkou a anglickou).

Kolem sovětské zóny byla do roku 1947 postavena technická bariéra.
Rozdělení Berlína (na Východní Berlín a Západní Berlín) bylo dokončeno v roce 1961 postavením kamenné zdi kolem západní části.
Berlínská zeď (die Berliner Mauer, Die Mauer) byla pohraniční stavbou na území Východního Berlína a Německé demokratické republiky (NDR), která obklopovala Západní Berlín kontrolovaný předešlými spojeneckými mocnostmi.

Funkce této stavby, která nabyla symbolický význam, zanikla v roce 1989, kdy vlny změny (a rovněž krumpáče, dláta a ruce obyvatel východní i jižní části) zhroutily tento symbol útlaku a rozdělení.
Technická bariéra byla definitivně zlikvidována v listopadu 1991.
Několik zachovaných částí zdi jsou dnes památníky a turistickými atrakcemi.
Za milion eur, které pocházely ze sbírky jedné japonské televizní společnosti, bylo vysazeno na místě zdi deset tisíc třešní.

Rozdělený Berlín

Novinový článek o zhroucení Berlínské zdi

Konstrukce

 • řada sloupů veřejného osvětlení
 • příkop
 • betonová zeď (3,75 m)
 • strážní věž
 • asfaltová cesta
 • pás pro hlídací psy
 • kontrolní pruh (1-2 m)
 • drátěný plot (2-3 m)
 • drátěný plot (2,5 m) s elektrickým alarmovým systémem
 • vozidlová bariéra
 • Západní Berlín
 • Východní Berlín

Struktura pohraničního pásma

Berlínská zeď byla nejpřísněji hlídanou hranicí. Za její ochranu bylo zodpovědné „Střední“ velitelství pohraniční stráže NDR. (Během běžného dne bylo ve službě 2300 vojáků. Kromě nich Berlínskou zeď hlídalo téměř 1000 psů.)
Výstavba zdi byla úplně dokončena do 80. let. Složitý systém pohraniční ochrany a jeho bezprostřední okolí (na východní straně) sestávaly z několika pásem: betonové „truhlíky na květiny“, signalizační ploty nebo sloupy, ostnaté ploty, kontrolní pruhy, vozidlové bariéry (více typů), pás pro hlídací psy, signalizační systémy, strážní věže, dopravní cesta, osvětlovací stožáry, betonová zeď atd.

Délka jednotlivých technických prvků na berlínské hranici byla následující:
42 km 3,6 m vysoké betonové zdi,
59 km 3,4 m vysoké betonové zdi,
69 km 2,9 m vysokého drátěného plotu,
114 km signalizačního drátu.

Samotná zeď byla 3,75 metrů vysoká betonová zeď. Tvořily ji prvky ve tvaru L s hladkými betonovými trubkami na vrchu, které byly na straně NDR natřeny na bílo. Byly to poslední technické prvky bariéry.
Západní stranu pokrývají grafity, které na ni namalovali v průběhu let.

Na Berlínské zdi bylo vytvořeno několik hraničních přechodů (nejznámější byl z nich Checkpoint Charlie kontrolovaný Američany).

Checkpoint Charlie

Procházka

Animace

Vyprávění

Spojenecké velmoci, které zvítězily v II. světové válce, podobně jako Německo, i jeho hlavní město, Berlín rozdělily na okupační zóny.
Západní část byla pod kontrolou Američanů, Angličanů a Francouzů, zatímco východní část byla kontrolována Sověty.
Vytvořením NDR (Německé demokratické republiky) a NSR (Německé spolkové republiky) se již existující rozpory mezi spojenci dále stupňovaly.
Mezi Sovětským svazem a USA se rozpoutala studená válka. Stále více východních Němců emigrovalo přes Berlín na západ.

Východoněmecké vedení kvůli zabránění dalších ztrát obyvatelstva v roce 1961 dalo vybudovat technickou bariéru mezi východní a západní částí města, čímž zcela ohraničilo Západní Berlín.
Bariéra z ostnatého drátu byla později doplněna o další prvky. Jedním z nich byla i betonová zeď, která nabyla symbolický význam.

Technická bariéra byla úplně dokončena začátkem 80. let, přičemž téměř zcela znemožnila útěk na západ a rozdělila i rodiny. Při pohledu z Východního Berlína prvním prvkem byl plot z ostnatého drátu, za kterým se nacházel kontrolní pruh. Následující část tvořil další plot z ostnatého drátu, zóna s vozidlovými bariérami a pás pro hlídací psy.
Uprostřed se rozprostíralo široké území, na kterém se nacházely dopravní cesty a strážní věže. K tomuto pásmu patřila také řada osvětlovacích stožárů a zákopů.
Posledním prvkem byla legendární betonová zeď nacházející se na hranici Západního Berlína.

Berlínská zeď byla nejpřísněji hlídanou hranicí. Během běžného dne bylo ve službě 2300 východoněmeckých vojáků.
Z 268 útěků, o které se pokusily do roku 1989, se 129 skončilo smrtí.

Vlna změn přecházející Evropou se však nevyhnula ani Berlínu. Od léta 1989 byly na denním pořádku masové demonstrace požadující reformu východoněmeckého systému, otevření vnitroněmecké hranice a zhroucení Berlínské zdi.
Toto spolu se zahraničními politickými událostmi vedlo k otevření hranice a zhroucení zdi, která ztratila svou funkci.
Zhroucením zdi znovu došlo ke sjednocení Berlína, Německa a německého národa. Ve stejnou dobu se na mezinárodní scéně odehrály události, které vedly k ukončení studené války v roce 1991.

Související doplňky

U-2 ’Dragon Lady’ (USA, 1957)

Americké vojenské zpravodajství od studené války používá toto efektivně průzkumné letadlo.

Braniborská brána

Stavba postavená v raném klasicismu je nejznámějším symbolem Berlína a Německa.

Cement production

This 3D scene presents the steps of the cement manufacturing process.

Historická topografie (místa)

Najděte významná historická místa na slepé mapě.

Kroje západní Evropy v 60-tých letech 20.století

Oblečení odráží životní styl a kulturu obyvatel daného období a regionu.

Kroje západní Evropy v 80.-tých letech 20.století

Oblečení odráží životní styl a kulturu obyvatel daného období a regionu.

Německý voják (1. světová válka)

Němečtí vojáci v 1. světové válce byly dobře kvalifikovaní a používali moderní zbraně.

Refugees and migrants

This animation presents the current refugee crisis from various points of view.

Mezikontinentální raketa RT-2PM Topol (Sovětský svaz 1985)

Tato mobilní balistická raketa byla vyvinuta na konci studené války, je schopna nést jadernou hlavici.

Stavba paneláku

Budovy postavené z betonových bloků panelárny byly rozšířeny v bývalých socialistických zemích.

Německý voják (2. světová válka)

Vojáci Wehrmachtu v 2. světové válce byly dobře kvalifikovaní a dobře vybaveni moderními zbraněmi.

Added to your cart.