Benzen (C₆H₆)

Patří do skupiny aromatických sloučenin a její nejjednodušším benzenoidným uhlovodíkům.

Související doplňky

Kyselina glutaminová

Glutamin je jeden z dvaceti aminokyselin, které tvoří bílkoviny

Prop-1-en (C₃H₆)

Prop-1-en je monomerem polypropylenu.

Fulleren (C₆₀)

To je alotropická modifikace uhlíku s molekulovou stavbou krystalové mřížky, která byla...

Styren (vinylbenzen) (C₈H₈)

Je to bezbarvá kapalina s vůní podobnou benzenu. Je monomerem polystyrenu.

Výroba vodíkového plynu

Vyrobme vodíkový plyn ze zinkového prášku a kyseliny chlorovodíkové! Podívejme se, co bude ve...

Bróm-, fluór-, chlormethan (CHClBrF)

"Molekula má dva enantiomery: stereoizomery, které jsou si navzájem zrcadlovým obrazem...

Diamant

Je to alotropická modifikace uhlíku s molekulovou stavbou krystalové mřížky, nejtvrdší...

Added to your cart.