Beduínský tábor

Beduínský tábor

Životní styl polonomádných kmenů žijících v poušti se dokonale přizpůsobil klimatickým podmínkám a životnímu prostředí pouště.

Výtvarné umění

Klíčová slova

Beduín, kmeny, kmenový způsob života, nomád, kmen, semi-kočovný, poušť, Severní Afrika, Střední východ, Arabský polostrov, Životní styl, stěhování, Stan, cAMP, Arabština, Oáza, mohamedánský, zařízení, Modern Age, domácí zvíře, chov zvířat, hudební nástroj, kultura, oblečení, zbraň

Související doplňky

Otázky

 • Co znamená výraz „beduín“?
 • Co bylo nejdůležitějším zdrojem obživy beduínů?
 • Kde nežijí beduínské kmeny?
 • Které zvíře nebylo typickým pro beduínské kmeny?
 • Který výraz vystihuje tradiční beduínský životní styl?
 • Která část oděvu není typická pro oblečení beduínských mužů?
 • Jaká zbraň byla typická pro tradiční beduínské bojovníky?
 • Která zbraň NENÍ typická pro tradiční beduínské bojovníky?
 • Čím si beduíni zútulňovali své stany?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nBeduínští muži a ženy trávili čas v téže části stanu.
 • Který hudební nástroj je typický pro beduínskou kulturu?
 • Co nemohlo být součástí typického beduínského oběda?
 • Proti čemu neposkytoval ochranu tradiční beduínský stan?
 • Z čeho byla vyrobena celta tradičního beduínského stanu?
 • Jak zajišťovaly beduíni větrání stanu?
 • Na území které dnešní země nežijí beduíni?
 • K jakému typu hudebních nástrojů patří beduínská rababa?
 • K jakému typu hudebních nástrojů patří beduínská shabbaba?
 • Jak se nazývá závěs, který v beduínských stanech odděluje mužskou a ženskou část?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nBeduíni žijí v tradičních kmenech.

Scénky

Beduínský tábor

 • poušť
 • kozy
 • velbloudi
 • stany - Lze je velmi rychle postavit respektive rozebrat. Chrání před sluncem, pískem a větrem. V případě potřeby lze snadno zajistit větrání.

Stanový tábor

 • kefíja - Tradiční červeno-bílý šátek na hlavu, který nosí muži.
 • gellabiya - Tradiční dlouhý oděv, který nosí muži.
 • abaya - Dlouhý, černý oděv pro ženy, který nosili zejména tehdy, když opouštěli tábor.

Stan

 • stanové lano
 • stanová celta - Obvykle ji zhotovovaly z kozí nebo velbloudí srsti.
 • strana mužů - Obvykle byla větší než část vyhrazená pro ženy. Zde přijímali i hosty.
 • qata - Svislý „koberec“, který odděloval ženskou a mužskou část stanu.
 • strana žen - Zde skladovaly všechny nádoby na vaření, protože vaření bylo výhradně úkolem ženy.
 • stanová tyč

Nástroje

Animace

 • poušť
 • kozy
 • velbloudi
 • stany - Lze je velmi rychle postavit respektive rozebrat. Chrání před sluncem, pískem a větrem. V případě potřeby lze snadno zajistit větrání.
 • kefíja - Tradiční červeno-bílý šátek na hlavu, který nosí muži.
 • gellabiya - Tradiční dlouhý oděv, který nosí muži.
 • abaya - Dlouhý, černý oděv pro ženy, který nosili zejména tehdy, když opouštěli tábor.
 • stanové lano
 • stanová celta - Obvykle ji zhotovovaly z kozí nebo velbloudí srsti.
 • strana mužů - Obvykle byla větší než část vyhrazená pro ženy. Zde přijímali i hosty.
 • qata - Svislý „koberec“, který odděloval ženskou a mužskou část stanu.
 • strana žen - Zde skladovaly všechny nádoby na vaření, protože vaření bylo výhradně úkolem ženy.
 • stanová tyč

Vyprávění

Území obývané beduínskými kmeny, které žijí polonomádským způsobem života, se táhne od severní Afriky až po Arabský poloostrov, od dnešního Maroka až po Omán. Jejich pojmenování pochází z arabštiny a znamená „obyvatelé pouště“.

Již od starověku hlavním zdrojem jejich obživy je chov zvířat. Věnují se hlavně chovu koz a velbloudů. V období sucha se zvyknou usadit v blízkosti vodního pramene, zatímco v měsících, kdy je více srážek se přesouvají se svými zvířaty na pastviny.

Jejich dlouhé a nízké stany jsou přizpůsobeny podmínkám prostředí a životnímu stylu.
Ochraňují své obyvatele před sluncem, větrem a pískem. Otevřením bočních částí lze zajistit větrání. V stanech je vyhrazena zvláštní část pro muže a jejich hosty. V části určené pro ženy jsou umístěny různé pomůcky do domácnosti a nádobí, protože nejdůležitějším úkolem žen je příprava jídla.

Oblečení beduínů sestává z jednoho pláště pokrývajícího celé tělo a tkaniny obtočené kolem hlavy.
Barva a zdobnost šatů prozrazují, do kterého kmene patří jejich nositel, jakou má hodnost, respektive jakou funkci plní dané oblečení.

Podle údajů z roku 2003 populaci beduínů tvoří již jen 21 milionů osob. Jejich životní styl se v posledních stoletích značně změnil. Mnozí z nich již žijí usedlým způsobem života a ke zdrojům jejich obživy přibyl i cestovní ruch.

Související doplňky

Oáza

Oázy jsou oblasti v pouštích, v polopouštích, kde je k dispozici voda.

Štír tlustorepý

Štír tlustorepý je jeden z nejnebezpečnějších štírů.

Africká vesnice (Súdán)

Africké vesnice se přizpůsobují přírodním podmínkám a odrážejí kulturu místních kmenů.

Arabský bojovník (6. století)

Nejdůležitějšími zbraněmi arabských bojovníků byly luky a meče.

Dromedár

Dromedár nebo jiným jménem velbloud jednohrbý je zvíře, které si obyvatelé pouští velmi cení a je pro ně nenahraditelný.

Egyptské pyramidy (Gíza, 26. století př. Kr.)

Egyptské pyramidy jsou poslední z divů starověkého světa, které ještě můžeme vidět.

Indiánská vesnice (Severní Amerika)

Typické severoamerické indiánské vesnice jsou známé z populárních filmů a románů.

Národní symboly a památky

Pomocí animace poznáme národní symboly a památky po celém světě.

Polynéská rodinná usedlost (Samoa, 15. století)

Budovy tradiční samojského rodinné usedlosti odrážejí výjimečnou kulturu místních obyvatelů.

Poušť formována větrem

Vítr jako vnější síla hraje důležitou roli v rámci formování pouště.

Svérázné obytné budovy

Každá doba a každá kultura má své specifické obytné budovy.

Arabský chalífa (7. století)

Chalífové, považováni za potomky Mohameda byly nejdůležitějšími vůdci islámského náboženství.

Pevnost Nizwa (Omán, 19. století)

Kulatá věž největší pevnosti na Arabském poloostrově měla velmi důmyslný obranný systém.

Barbarské oblečení (5. století)

Oblečení odráží životní styl a kulturu obyvatel daného období a regionu.

Oblékání starých Maďarů (10. století)

Oblečení odráží životní styl a kulturu obyvatel daného období a regionu.

Oblékání ve starověkém Egyptě

Obyvatelé starověkého Egypta nosili charakteristické oblečení a šperky.

Tradiční arabská plachetnice (Sambuk)

Největší druh arabských plachetnic, tyto lodě se často používají v Perském zálivu jako obchodní plavidla.

Added to your cart.