Anatomie míchy

Anatomie míchy

Mícha je část centrální nervové soustavy. Nachází se uvnitř páteře a vystupují z ní míšní nervy.

Biologie

Klíčová slova

mícha, Nervová soustava, vyhřezlé disk, míšní nerv, šedá hmota mozková, bílá hmota, centrální kanál, motoneuronu, shluk nervových buněk, páteř, obratel, krční obratle, hrudní obratel, bederní obratel, mozek, lebeční nervy, meninx, neuron, reflex, cerebrospinální tekutina, arachnoidní látky, lumbální punkce, nerv, lidský, biologie

Související doplňky

Scénky

Mícha

Skupiny míšních nervů

Umístění míchy

Vyhřezlá ploténka

Nervová soustava

Animace

Vyprávění

Naše nervová soustava se rozděluje na centrální nervovou soustavu a periferní nervovou soustavu. Centrální nervová soustava se skládá z mozku a míchy, zatímco periferní nervová soustava se skládá z 12 párů hlavových nervů a 31 párů míšních nervů.

V krční oblasti se nachází 8 párů míšních nervů. Existuje 12 párů hrudních nervů, 5 párů bederních nervů, 5 párů křížových nervů a 1 pár kostrčních nervů. Mícha končí v bederní oblasti páteře. Koňský chvost je svazek míšních nervů.

Míšní nervy odpovídají za přenášení elektrických informací mezi centrální nervovou soustavou a jinými orgány těla. Mícha je centrem mnoha reflexů, např. patelárního reflexu, a obsahuje nervová vlákna, která probíhají vzhůru, z míchy do mozku, nebo sestupují z mozku do míchy.

Mícha je chráněna obratli. Nervy vystupují před příčnými výběžky obratlů. Mezi obratli se nacházejí meziobratlové ploténky, jejichž pružnost zajišťuje flexibilitu míchy.
Míchu a mozek chrání tři mozkové pleny: vnější tvrdá plena mozková, pavučnice a měkká plena mozková (omozečnice). Pavučnice má jemnou, síťovitou strukturu: štěrbiny mezi pavučnicí a omozečnicí vyplňuje mozkomíšní mok neboli likvor. Tato tekutina chrání centrální nervovou soustavu, poskytuje mechanickou ochranu a díky působení vztlakové síly snižuje hmotnost mozku a míchy.

Mícha se skládá z vnější bílé hmoty a šedé hmoty ve tvaru motýla. Buněčná těla nervových buněk se nacházejí v šedé hmotě, zatímco nervová vlákna tvoří dráhy v bílé hmotě. Vzestupné dráhy vedou do mozku a obsahují senzitivní vlákna. Sestupné dráhy se skládají z motorických vláken. Bílou barvu bílé hmoty způsobuje myelinová pochva nervových vláken sestávajících z gliových buněk. Přední roh šedé hmoty obsahuje buněčná těla motorických neuronů. Nervové výběžky motorických neuronů, tedy motorická vlákna, vystupují přes přední kořen. Výběžky senzitivních neuronů, tedy senzitivní vlákna, vstupují přes zadní kořen do zadního rohu šedé hmoty. Buněčná těla senzitivních neuronů se nacházejí v senzitivních gangliích zadního kořene. Centrální kanál je vyplněn likvorem. Komorový systém mozku je pokračováním centrálního kanálu.

Meziobratlové ploténky se skládají ze dvou hlavních částí: rosolovitého jádra a vláknitého prstence. Při poranění vláknitého prstence jádro vyčnívá a vznikne vyhřezlá ploténka. Jak stárneme, vláknitý prstenec ztrácí svou pružnost a stává se zranitelnějším, čímž se zvyšuje riziko vzniku vyhřezlé ploténky. Meziobratlová ploténka může vyvíjet tlak na míšní nerv nebo samotnou míchu, což může způsobit bolest, brnění, znecitlivění, poruchy reflexů, ochrnutí nebo problémy s vegetativními funkcemi (například problémy se zadržením moči případně stolice). Vyhřezlou ploténku lze léčit cvičením, pomocí různých prostředků (např. šněrovačkou) nebo chirurgickým zákrokem.

Související doplňky

Patelární reflex

Patelární reflex je reflex vyvolaný natažením svalu.

Reflex bolesti

Reflex bolesti zajišťuje odstoupení od zdroje bolesti.

Části lidského mozku

Hlavní části lidského mozku jsou mozkový kmen, střední mozek a velký mozek.

Lidský mozek

Hlavní části lidského mozku jsou mozkový kmen, střední mozek, velký mozek a mozeček.

Nervová soustava

Centrální nervová soustava se skládá z mozku a míchy, periferní nervová soustava se skládá z nervů a ganglií.

Životní cyklus obratlovců

Životní cyklus obratlovců se skládá z dějů, které začínají vznikem pohlavních buněk jedince a trvají až po vznik pohlavních buněk příští generace.

Kolenní kloub

Kolenní kloub se skládá z kosti stehenní, holenní   a jablíčka.

Komorový systém mozku a hlavní bazální ganglia

Tato animace nám umožní nahlédnout do vnitřní struktury mozku.

Kortikální organizace řeči

Vytváření řeči vyžaduje synchronizovanou činnost několika kortikálních center.

Kosti dolních končetin

Kosti dolních končetin tvoří pánevní pletenec a nohy.

Kostra horní končetiny

Kostra horní končetiny se skládá z pletence horní končetiny a kostry volné horní končetiny.

Lebka a páteř

Dvě hlavní části centrální nervové soustavy, mozek a míchu chrání lebka a páteř.

Lidské tělo (muž)

Tato animace představuje nejdůležitější orgánové soustavy lidského těla.

Nadledvina

Nadledviny jsou zodpovědné za udržování homeostázy a vyvolávají rychlou reakci ve stresových situacích.

Neurony, nervová tkáň

Neurony jsou buňky specializované pro přenos elektrických signálů.

Oběhová soustava

Velký krevní oběh vede okysličenou krev po celém těle, kde se odkysličuje a malý, plicní oběh vede odkysličenou krev do plic k okysličení.

Přenos nervového vzruchu

Neurony transformují nervový vzruch pomocí chemických a elektrických synapsí.

Problémy s páteří

Skolióza je vychýlení páteře do strany, které je způsobeno posunem obratlů.

Spojení kostí

Lidské kosti jsou spojeny klouby, chrupavkou, švy a jsou vzájemně propojeny.

Srdce

Srdce je centrální čerpadlo kardiovaskulárního systému. Za jeden život vydá 2,5 miliardy rytmických stahů.

Svalové tkáně

V lidském těle najdeme tři typy svalovin: hladká, příčně pruhovaná a srdeční svalovina.

Ucho, mechanismus slyšení

Uši mění vibrace vzduchu na elektrické signály, které jsou pak zpracovány v mozku.

Evoluce mozku obratlovců

Během evoluce obratlovců se relativní vývoj jednotlivých částí mozku měnil.

Added to your cart.