Aminokyseliny

Aminokyseliny

Aminokyseliny jsou monomery proteinů.

Chemie

Klíčová slova

aminokyselina, Arginin, Asparagin, Kyselina asparagová, Cystein, Fenylalanin, Glycin, Glutamin, Kyselina glutaminová, Histidin, Isoleucin, Leucin, Lysin, Methionin, Prolin, Tyrosin, Threonin, Tryptofan, Serin, Valin, Alanin, protein, peptid, peptidové vazby, amidové vazby, zwitteriontová struktura, nepolární postranní řetězce, polární postranní řetězec, Molekula, chemie, organický

Související doplňky

Scénky

Související doplňky

Alanin (C₃H₇NO₂)

Je to nepolární aminokyselina. Druhy kyseliny L a D, jejichž molekuly jsou zrcadlovým obrazem.

Arginin

To je jednou z dvaceti aminokyselin a je základní stavební jednotkou bílkovin.

Asparagin

To je jednou z dvaceti aminokyselin a je základní stavební jednotkou bílkovin.

Cystein

Cystein je aminokyselina, která obsahuje síru, je to jedna ze dvaceti proteínogénnych aminokyselin.

Fenylalanin

Fenylalanin je jeden z dvaceti aminokyselin, které tvoří bílkoviny.

Glutamin

Glutamin je jeden z dvaceti aminokyselin, které tvoří bílkoviny

Histidin

Histidin je jeden z dvaceti aminokyselin, které tvoří bílkoviny.

Isoleucin

Isoleucin je jeden z dvaceti aminokyselin, které se tvoří bílkoviny.

Kyselina asparagová

To je jednou z dvaceti aminokyselin a je základní stavební jednotkou bílkovin.

Kyselina glutaminová

Glutamin je jeden z dvaceti aminokyselin, které tvoří bílkoviny

Leucin

Leucin je jeden z dvaceti aminokyselin, které tvoří bílkoviny.

Lysin

Lysin je jeden z dvaceti aminokyselin, které tvoří bílkoviny.

Methionin

Je to aminokyselina obsahující síru.

Prolin

Prolin je jeden z dvaceti aminokyselin, které tvoří bílkoviny. Správnější označení je iminokyselina, protože -NH2 skupina na α-uhlíku je zacyklení s...

Serin

Serin je jeden z dvaceti aminokyselin, které tvoří bílkoviny.

Threonin

Teronín je jeden z dvaceti aminokyselin, které tvoří bílkoviny.

Tyrosin

Tyrosin je jeden z dvaceti aminokyselin, které tvoří bílkoviny. Obsahuje aromatický kruh jako součást svého bočního řetězce.

Tryptofan

Tryptofan je jeden z dvaceti aminokyselin, které tvoří bílkoviny.

Valin

Valin je jeden z dvaceti aminokyselin, které tvoří bílkoviny.

Sekundární struktura bílkovin

Polypeptidové reťazce sú zložené z aminokyselín, rozlišujeme dve základné sekundárne štruktúry: α - helix a α-závitnica.

Struktura bílkovin

Struktura a uspořádání polypeptidových řetězců ovlivňuje prostorovou strukturu proteinů.

Amoniakový iont (NH₄⁺)

Sloučenina iontu vytvoří, když se přidá k protonové molekule amoniaku.

Hemoglobin

Hemoglobin je krevní barvivo v červených krvinkách. Jeho funkcí je roznášet kyslík.

Koloběh dusíku

Atmosférický dusík je vázán bakteriemi a živé organismy jsou schopny ho přijmout ve formě různých sloučenin.

Optická izomerie

Zrcadlový obraz izomerů asymetrických tvarů a těles se nepřekrývají.

Peptidová vazba

Aminokyseliny, z nichž sestávají proteiny, se spojují pomocí peptidové vazby.

Produkce amoniaku z dusíku a vodíku (Haber-Bosch proces)

Výroba amoniaku v průmyslu vyžaduje vysokou teplotu, tlak a přítomnost železa jako katalizatoru.

Amoniak (NH₃)

Je bezbarvý plyn s charakteristickým dráždivým zápachem. Vodným roztokem amoniku je čpavek.

Diglycín (C₄H₈N₂O₃)

Je to jednoduchý peptid, vzniká ze dvou molekul glycinu peptidovou vazbou.

Fibroín

Je to vláknitý protein vylučovaný housenkou Bource morušového.

Added to your cart.