Aminokyseliny

Aminokyseliny jsou monomery proteinů.

Související doplňky

Fenylalanin

Fenylalanin je jeden z dvaceti aminokyselin, které tvoří bílkoviny.

Grafit

Je to alotropická modifikace uhlíku s molekulovou stavbou krystalové mřížky.

Diethylether (ether) (C₄H₁₀O)

Je nejrozšířenějším členem třídy sloučenin, obecně nazývaných ethery.

Pentan (C₅H₁₂)

Pentan je pátým členem v homologické řadě alkanů. Je bezbarvá hořlavá kapalina.

β (beta) -D-2-deoxyribóza (C₅H₁₀O4)

Je součástí DNK, obsahuje jednu hydroxylovou skupinu, méně než β-D-ribóza.

Serin

Serin je jeden z dvaceti aminokyselin, které tvoří bílkoviny.

1,1,2,2-tetrafluoretén (C2F4)

Bezbarvý plyn bez zápachu, je monomerem teflonu.

RNK

RNK je polynukleotid, který se skládá z kyseliny fosforečné a ribózy. RNK má čtyři...

Added to your cart.