Alkany

Alkany jsou nasycené uhlovodíky, které mohou být uspořádány do homologické řady.

Související doplňky

Maltosa (sladový cukr) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Je to disacharid, který je tvořen dvěma molekulami D-glukózy spojenými α vazbou.

Pyridin (C₅H₅N)

Heterocyklická sloučenina, obsahující dusík. Tato kapalina s nepříjemnou vůní je bezbarvá...

D-fruktóza (C₆H₁₂O₆)

Fruktóza je nejsladší typ cukru.

Kyselina palmitová (kyselina hexadekánová) (C₁₅H₃₁COOH)

Je to bílá, voskovitá karboxylová kyselina s velkým počtem uhlíkových atomů.

Tyrosin

Tyrosin je jeden z dvaceti aminokyselin, které tvoří bílkoviny. Obsahuje aromatický kruh...

Dehydratace cukru pomocí kyseliny sírové

V následujícím experimentu necháme zreagovat řepný cukr, tedy sacharózu s kyselinou sírovou.

Sekundární struktura bílkovin

Polypeptidové reťazce sú zložené z aminokyselín, rozlišujeme dve základné sekundárne...

Added to your cart.