Alhambra v 16. století (Španělsko)

Alhambra v 16. století (Španělsko)

Název tohoto velkolepého stavebního komplexu pochází z arabštiny a znamená „rudý“.

Výtvarné umění

Klíčová slova

Alhambra, Generalife, Alcazaba, Palác Karla V., Granada, Španělské království, Španělsko, Karel V., Maurský sloh, historie, arabská architektura, 16. století, Modern Age, palác, pevnost, přívod vody, architektura, dějiny umění, reconquista, Islám, křesťanství

Související doplňky

Scénky

Granada

 • Alhambra
 • Generalife
 • Palacio de los Córdova
 • Chrám svatého Petra a Pavla
 • Chrám svaté Anny
 • městské hradby
 • Královská kancelář
 • Casa de los Tiros
 • Katedrála
 • Řeka Darro - Tato řeka zásobovala Alhambru vodou.
 • Chrám svatého Cecila
 • Chrám svatého Dominika
 • Řeka Genil

V roce 1492, několik let po sjednocení Aragonie a Kastilie (po uzavření manželství Isabely I. a Ferdinanda II., kteří byli později známí jako „Katoličtí panovníci“, v roce 1474), obsazením Granady z Pyrenejského poloostrova zmizela i poslední muslimská pevnost. Tím skončila muslimská přítomnost v Al-Andalusii, která trvala téměř osm století. Granadské království do té doby odolávalo křesťanskému nátlaku díky obchodnímu významu území. Dále kromě přírodní ochrany poskytované pohořím Sierra Nevada se mohlo spolehnout i na vojenskou pomoc blízké severoafrické oblasti, jejíž vládla dynastie Vattásovců. Navíc rozkvětu království přálo i to, že křesťanská království neustále soupeřila mezi sebou a Kastilie měla vnitřní konflikty.

Hlavní město království, Granadu, s výjimkou úrodné nížiny na západě obklopují hory. Na jihu města se tyčí pohoří Sierra Nevada s nejvyššími vrcholy Španělska, které přesahují i ​​3000 m.

V Granadě se nachází pevnost Alhambra. Její název arabského původu znamená: „rudý“. Toto maurské palácové město leží na kopci, mezi řekami Darro a Genil, oproti jedné z nejstarších čtvrtí města, Albaicínu. Zdi obklopující zmíněnou pevnost byly v minulosti spojeny s městskými hradbami, takže Alhambra se stala v rámci Granady nedobytnou. Na jejím území se nacházely paláce, zahrady, opevnění (Alcazaba) a jiné budovy typické pro palácový komplex.

Alhambra byla místem odpočinku pro panovníka a královský dvůr. Její krása spočívá nejen v ozdobném stylu vrcholového andaluského umění, ale i v tom, že dokonale zapadá do okolního prostředí. Na kráse jí ještě přidává i výjimečný vodní systém, který lze vidět v zahradách, fontánách, jezerech a kanálech. Ty byly zdrojem vody tehdejších obyvatel, ale i dnes zásobují zahrady vodou, čímž vytvářejí kouzelnou atmosféru.

Alhambra

 • Alcazaba - Citadela Alhambry. Význam tohoto slova arabského původu: pevnost obklopená zdí.
 • Plaza de los Aljibes - Náměstí cisteren
 • Puerta del Vino - Brána vína
 • Puerta de la Justicia - Brána spravedlnosti
 • Palác Karla V.
 • Velká mešita
 • Královská ulice - Byla hlavní ulicí Alhambry.
 • Palacio de los Abencerrajes
 • lázně mešity
 • Klášter svatého Františka
 • Patio de Machuca
 • Mexuar
 • Patio de los Arrayanes - Myrtové nádvoří
 • Patio de Lindaraja - Nádvoří Lindaraja
 • Partal
 • Patio de los Leones - Lví dvůr
 • Palác Júsufa III.
 • Albaicín - Část Granady.
 • vodovodní potrubí

Výstavba stavebního komplexu Alhambra probíhala během panování dynastie Nasrovců a trvala přibližně dva a půl století. Dnes si už Alhambru ani neumíme představit bez nádherných a hustých lesů, které ji obklopují. V minulosti se však kolem pevnosti netýčili stromy, nakolik to bylo znemožnilo její obranu. První stromy byly vysázeny vedle cesty vedoucí k Alhambře během panování Karla V. Další výsadba stromů se uskutečnila poté až počátkem 19. století.

Když se sultán Mohamed I. dostal k moci (1238), Alhambra se stala sídlem panovníků z dynastie Nasrovců. Nejdůležitější paláce však byly postaveny během vlády Júsufa I. a Mohameda V. v letech 1333-1391. Nejzdobnější interiéry Paláce Comares (Palacio de Comares) a Lvího paláce (Palacio de los Leones) jsou ze 14. století. Stavební komplex má prodloužený tvar, ten je přizpůsoben kopci, na kterém se rozprostírá. Jeho délka dosahuje 740 m a šířka se pohybuje mezi 40- 180 m.

Věže

Věže podél zdi (z nichž se dodnes zachovalo 22) v jistých případech přestavěli na obytné zámečky, jelikož ztratily svou původní obrannou funkci.

Paláce Nasrovců

 • Cuarto Dorado - Pozlacená síň
 • Torre de Comares - Věž barevných oken
 • Patio de la Reja - Mřížové nádvoří
 • Komnaty Karla V.
 • Peinador de la Reina - Zde se nacházela šatna královny.
 • Palác Comares
 • Sala de Dos Hermanas - Síň dvou sester
 • Patio de Lindaraja - Nádvoří Lindaraja
 • Palacio de los Leones - Lví palác
 • maurské domy
 • Torre de las Damas - Věž dám
 • Patio de los Arrayanes - Myrtové nádvoří
 • Sala de los Mocárabes - Síň mozarabů
 • lázně
 • Patio de los Leones - Lví dvůr
 • Sala de los Reyes - Síň králů
 • harém
 • Sala de los Abencerrajes
 • Palác Karla V.
 • Partalův bazén
 • modlitebna
 • Mexuar

Mexuar

Mexuar je jedním z nejstarších paláců Alhambry. Tvoří ho Nádvoří Machuca (Patio de Machuca), jeho věž a jedna galerie. (Nádvoří bylo pojmenováno po architektovi Pedrovi Machucaovi, který navrhl Palác Karla V. a býval tu během jeho výstavby.) Při něm se nachází přijímací síň, která byla místem soudnictví, ale zasedala tam i řada ministrů. Nejvíce úprav bylo provedeno na Paláci Mexuar. Najdeme na něm stopy muslimské i křesťanské architektury. Musíme zmínit i tzv. Pozlacenou síň a modlitebnu. Modlitebna je otočena na jihozápad, směrem k Mekce.

Palác Comares

Palác Comares (Palacio de Comares) byl oficiální rezidencí panovníka. Tvoří ho mnoho místností, například Síň požehnaní (Sala de la Barca), Síň vyslanců (Salón de los Embajadores) a trónová síň. Ty se nacházejí ve Věži Comares, ze které máme výhled na řeku Darro. Tento palác byl jednou z nejdůležitějších částí stavebního komplexu, centrem politických a diplomatických aktivit království. Zdobení charakterizuje přepych a vytříbenost, které se odrážejí nejen na bohatých detailech, ale i nástěnných nápisech a básních, které velebí knížata. Přístup k paláci je přes Myrtové nádvoří (Patio de los Arrayanes), kde pravděpodobně návštěvníci čekali před přijetím. Nádvoří bylo pojmenováno po myrtě, která lemuje obě strany bazénu.

Při Síni vyslanců se nacházely lázně. Zvali sem důležité osobnosti, kterým chtěli dopřát výjimečné zacházení. Lázně měli místnosti se studenou, teplou a horkou vodou, jakož i místnosti na odpočinek po lázních. V lázních se samozřejmě nacházela i toaleta.

Lví palác

Výstavba tohoto paláce s výjimečnou krásou se začala během panování Mohameda V. Postavili ho kolem Lvího dvora (Patio de los Leones), které je v současnosti nejcharakterističtějším a nejznámějším místem Alhambry. Během jeho výstavby použili nové estetické a tvarové koncepty. (Byly to například i sochy zobrazující zvířata, která islám zakazoval.)

Lví dvůr je uzavřený prostor, skrytá zahrada, kterou muslimové ztotožňovali s Rájem. S touto privátní částí byl spojen sultánův dům, který měl i prostory vyhrazené pro ženy (nebyl to však klasický harém). Při něm se nachází síň Abencerrajes, v níž díky jejímu výjimečnému designu teplota ani v létě nepřesáhla 22 °C.

Kolem Lvího dvora se nacházejí také další síně: Síň králů (Sala de los Reyes), Síň mozarabů (Sala de los Mocárabes) a Síň dvou sester (Sala de Dos Hermanas).
Jihozápadně od tohoto nádvoří se nachází Partal. Zpestřují ho menší, schodovitě uspořádané zahrady, které byly přizpůsobeny kopcovitému terénu. Věž dám (Torre de las Damas) a vodní nádrž jsou částmi Partalu, které se zachovaly dodnes. Návštěvníci najdou ostatní části už jen v podobě ruin (například rezidence Júsufa II., malá mešita, starý obytný dům, části ulic, fontány a schodiště).

Alcazaba

Pevnost Alcazaba je pravděpodobně nejstarší částí celého komplexu. Stojí na nejvyšší části kopce, díky čemuž má ideální polohu na sledování a obranu města, okolních polí a samotné Alhambry (z této funkce vyplývá její opevněný charakter). Její nejstarší části byly postaveny již pravděpodobně v 11. století.

Alcazaba získala svou současnou podobu v 13. století, po výstavbě obrovských věží. Na západě se tyčí Strážní věž (Torre de la Vela), na východě zas Věž slibu věrnosti (Torre del Homenaje), Zlomená věž (Torre Quebrada) a Věž Adarguero.

Současně probíhalo i opevnění celého území Alhambry, zdí obklopujících pevnost, několika věží a bran vedoucích do nitra pevnosti. Pokud si uvědomíme, že Granadské království se již od začátku připravovalo na obranu, nepřekvapí nás inovace zavedené v Alhambře, díky kterým se pevnost stala téměř úplně nedobytnou. K takovým důležitým inovacím patřily i ty níže uvedené.

Vstupní brány nebyly umístěny na zdech, ale na věžích. Přístupová chodba byla klikatá, díky čemuž útočníci postupovali pomaleji a z vrchu věže byly zranitelnější.

Obráncem pevnosti pomáhala i zeď končící ve věži u řeky, díky němuž měli přístup k vodě i v případě dlouhodobějšího obléhání.

Palác Karla V.

2. ledna 1492Katoličtí panovníci“ získali zpět Granadu. Následně se uskutečnila poslední větší přestavba Alhambry. Nádvoří (Patio de Lindaraja a Patio de la Reja) při Paláci Comares svou dnešní podobu získala během úprav v roce 1526, které byly uskutečněny podle představ Karla V. a jeho rodiny. Ke křesťanským dodatečným prvkem, které byly postaveny v 16. století, patří i Fontána Karla V., Chrám svaté Marie a Klášter svatého Františka. Zmíněný klášter byl místem posledního odpočinku „Katolických panovníků“, později však jejich hrob přemístili do granadské Královské kaple.

Největším přínosem křesťanů k tomuto komplexu byla výstavba Paláce Karla V. (Dnes se v něm nacházejí dvě muzea.)
Karel V. Alhambru poprvé navštívil v roce 1526, během svatební cesty s Isabelou Portugalskou. Královský pár zde strávil několik měsíců. Krása Alhambry si císaře natolik podmanila, že zde nařídil výstavbu paláce, který měl odpovídat největšímu možnému pohodlí tehdejší doby. Realizací pověřil architekta Pedra Machuca, který byl mistrem italské renesance. Výstavba začala v roce 1527.
Tato budova se dnes považuje za jednu z nejhodnotnějších staveb španělské renesance. Její obrovské kulaté nádvoří je jedinečné v celém Španělsku.

Generalife

 • Patio de la acequia - Bazénové nádvoří
 • západní pavilon (Izmaelova věž)
 • vodní kaskáda
 • Patio del ciprés de la sultana - Bylo to sultánkino nádvoří.
 • východní pavilon
 • Casa de los amigos - dům pro hosty
 • Patio de Polo - Dříve zde byly stáje.
 • předešlý vchod

U Alhambry se nachází Generalife. Tento letní palác se zahradou byl pravděpodobně postaven koncem 13. století. Zde odpočívali granadští králové. K tomuto letnímu sídlu, které je odděleno od stavebního komplexu Alhambra, se lze dostat od řeky Darro.

Vodovodní síť

Animace

Vyprávění

Pevnost Alhambra se nachází ve španělské Granadě. Její název arabského původu znamená: „rudý“. Toto maurské palácové město leží na kopci, mezi řekami Darro a Genil.

Výstavba stavebního komplexu Alhambra probíhala během panování dynastie Nasrovců a trvala přibližně dva a půl století. Když se sultán Mohamed I. dostal k moci, Alhambra se stala sídlem panovníků z dynastie Nasrovců. Nejdůležitější paláce však byly postaveny během vlády Júsufa I. a Mohameda V. v letech 1333-1391. Výstavba výjimečně krásného Lvího paláce začala během panování Mohameda V. Postavili ho kolem Lvího dvora, který je v současnosti nejcharakterističtějším a nejznámějším místem Alhambry.

Pevnost Alcazaba je pravděpodobně nejstarší částí celého komplexu. Stojí na nejvyšší části kopce, díky čemuž má ideální polohu na sledování a obranu města, okolních polí a samotné Alhambry. Její nejstarší části byly postaveny již pravděpodobně v 11. století. Alcazaba získala svou současnou podobu v 13. století, po výstavbě obrovských věží.

2. ledna 1492 „Katoličtí panovníci“ získali zpět Granadu, a tak z Pyrenejského poloostrova zmizela i poslední muslimská pevnost. Tím skončila muslimská přítomnost v Al-Andalusii, která trvala téměř osm století.
Následně se uskutečnila poslední větší přestavba Alhambry. Největším přínosem křesťanů k tomuto komplexu byla výstavba Paláce Karla V. Tato budova se dnes považuje za jednu z nejhodnotnějších staveb španělské renesance. Její obrovské kulaté nádvoří je jedinečné v celé zemi.

Při Alhambře se nachází Generalife. Tento letní palác se zahradou byl pravděpodobně postaven koncem 13. století. Zde odpočívali granadští králové. K tomuto letnímu sídlu, které je odděleno od stavebního komplexu Alhambra, se lze dostat od řeky Darro.

Alhambra, tyčící se před zasněženými vrcholy Sierra Nevady, se v roce 1984 dostala mezi kulturní lokality Světového dědictví UNESCO. „Rudá pevnost“ je v současnosti jednou z nejoblíbenějších turistických atrakcí ve Španělsku, každoročně ji navštíví miliony turistů.

Související doplňky

Modern empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Conquistadoři (16. století)

Španělští dobyvatelé své drtivé úspěchy mohli děkovat svým pancéřovým brněním a zbraním.

Santa María (15. století)

Santa María byla malá karaka. Sloužila jako velící a zásobovací loď pro Kolumbovy expedici.

Zakázané město (Peking, 17. století)

Zakázané město je jednou z nejimpozantnějších a nejzáhadnějších památek z císařského období Číny.

Londýnský Tower

Poutavá historie stavebního komplexu Tower se píše už téměř tisíc let.

Pevnost Nizwa (Omán, 19. století)

Kulatá věž největší pevnosti na Arabském poloostrově měla velmi důmyslný obranný systém.

Ragusa (Croatia, 16th century)

Today called Dubrovnik, this Croatian city is known for its spectacular architecture and beautiful location.

Středověké věže a bašty

Konstrukce hradů měla paralelní vývoj s vojenskou technikou.

Arabský chalífa (7. století)

Chalífové, považováni za potomky Mohameda byly nejdůležitějšími vůdci islámského náboženství.

Aztécký panovník (15. století)

Panovník stál v čele despotické Aztécké říše.

Legendary medieval empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Machu Picchu (15. století)

Starobylé město Inků, které se nachází v dnešním Peru, je na seznamu světového kulturního dědictví.

Tenochtitlán (15. století)

Velkolepé hlavní město vyspělé Aztécké říše udivilo i španělských dobyvatelů.

Added to your cart.