Alanin (C₃H₇NO₂)

Alanin (C₃H₇NO₂)

Je to nepolární aminokyselina. Druhy kyseliny L a D, jejichž molekuly jsou zrcadlovým obrazem.

Chemie

Klíčová slova

Alanin, Ala, aminokyselina, protein, peptid, polypeptid, nepolární postranní řetězce, hedvábí, obojetný iont, peptidové vazby, amidové vazby, aminokyselinová sekvence, Molekula, chemie, biochemie, biologie

Související doplňky

Scénky

Související doplňky

Aminokyseliny

Aminokyseliny jsou monomery proteinů.

Optická izomerie

Zrcadlový obraz izomerů asymetrických tvarů a těles se nepřekrývají.

Pavoučí vlákno, pavučina

Zatímco hustota pavoučího vlákna je nižší než při nylonových vláknech jeho pevnost v tahu je vyšší než u oceli.

Peptidová vazba

Aminokyseliny, z nichž sestávají proteiny, se spojují pomocí peptidové vazby.

Added to your cart.